Hľadaj

Pápež František k 90-ke Vatikánskeho rozhlasu: Budujte pravdivú komunikáciu

Pri príležitosti 90. výročia slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu (12. februára 1931 pápežom Piom XI.) vyjadril jeho pracovníkom svoje blahoprianie Svätý Otec František. So slovami vďaky ich povzbudil k odvahe a kreativite budovať „komunikáciu schopnú ukazovať pravdivo, ako sa veci majú“ a uchovávať pamäť v „nostalgii za budúcnosťou“.

Pri 90. výročí mediálnej inštitúcie, ktorá je celosvetovo unikátna svojou mnohojazykovou a má špecifické poslanie byť komunikačným prostriedkom pápeža a univerzálnej Cirkvi v dialógu so svetom, oslovil pápež František jeho pracovníkov týmito slovami:      

„Drahí bratia a sestry, blahoželám vám k výročiu. 

Je dôležité uchovávať pamiatku našej histórie, aby sme mali nostalgiu nie tak za minulosťou, ale za budúcnosťou, ktorú sme povolaní budovať.

Ďakujem za vašu prácu. Vďaka za lásku, ktorú do nej vkladáte. To krásne na rádiu je, že prináša slovo aj na tie najzapadlejšie miesta. A dnes to robí aj formou obrazovou a textovou.

Ďalej napredujte s odvahou a kreativitou v tom, ako sa prihovárate svetu a budujete tak komunikáciu schopnú ukazovať pravdivo, ako sa veci majú.“

Tieto slová adresoval Svätý Otec celému kolektívu Vatikánskeho rozhlasu zloženému zo 69 národov, ktorý pokrýva celkovo 49 jazykov.

Od roku 1947 má vo Vatikánskom rozhlase 

pravidelné miesto aj slovenčina. Tá sa vôbec po prvý raz ozvala na jeho vlnách 25. decembra 1943, keď bolo vianočné posolstvo pápeža Pia XII. odvysielané aj v slovenskom preklade. Samostatné slovenské vysielanie denne vytvárané slovenskou redakciou funguje od roku 1949 a od svojho vzniku až dodnes je pod vedením členov rehole jezuitov.

Svoje podnety na adresu novinárov a pracovníkov médií sformuloval pápež František aj v nedávno vydanom Posolstve k svetovému dňu médií 2021.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 februára 2021, 07:11