Hľadaj

Vatikánsky rozhlas sa dožíva 90 rokov

V piatok 12. februára 2021 uplynie 90 rokov od slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Vysielacia stanica, ktorú navrhol a zostrojil Guglielmo Marconi z poverenia pápeža Pia XI. informuje, prináša hlas pápeža do celého sveta a šíri evanjeliovú nádej. Pri príležitosti svojho jubilea Vatikánsky rozhlas dostane nový internetový portál, vďaka ktorému bude aj webovým rádiom.

„Oslavujeme tento historický míľnik s vďačnosťou za to, čo urobili tí, čo prišli pred nami, a zároveň hľadíme vpred. Rádio je prostriedok, ktorý sa vedel v priebehu času prispôsobovať bez toho, že by niekedy stratil svoju hodnotu a svoje čaro“ – konštatuje prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini.

Rádio má svoje čaro

Nad históriou a súčasnosťou jubilujúceho vatikánskeho média sa prefekt Paolo Ruffini zamýšľa týmito slovami:

„Rádio má svoje čaro, vďaka ktorému preniká do hĺbky, pretože počúvaš hlas a sústredíš sa naň. Rádio sa nenáhli. Vyžaduje si pozornosť. Dnes sa aj Vatikánsky rozhlas premieta do budúcnosti, uchovávajúc si však svoju originálnosť a svoju identitu.

V DNA Vatikánskeho rozhlasu, tak ako si to želal jeho zakladateľ Pius XI. i jezuiti, ktorým bolo po 90 rokov zverené, je vpísaná služba Cirkvi, pápežovi a človeku, kdekoľvek by sa nachádzal, ku ktorémukoľvek náboženstvu či kultúre by patril. To, čo oslavujeme, sú teda dejiny, ktoré prešli prakticky celým 20. storočím, ktoré odolali fašizmu a komunizmu, ktoré prekonali Druhú svetovú vojnu a studenú vojnu; a sú perspektívou misionárskej budúcnosti založenej na jemnej sile vysloveného a počúvaného slova.

To však nie je všetko: je to aj silný koreň, na ktorom vyrastá strom Vatican News, internetový portál, ktorý podáva príbehy Cirkvi a učenie pápeža v 43 jazykoch a ktorý v roku 2020 mal 250 miliónov prečítaných stránok po celom svete. Je to tiež dnes sa rodiaci projekt internetového rádia, ktoré dovolí komukoľvek vo svete počúvať Vatikánsky rozhlas z vlastného smartfónu či počítača vo svojom jazyku. Každý z jeho jazykov bude ako rádio s vlastným programom a s okruhom poslucháčov, s ktorými si buduje vzťah.

Je to ďalší z krôčikov na ceste Dikastéria pre komunikáciu, ktoré tento rok prežíva dôležité výročia viacerých svojich médií, aj 25 rokov vatikánskeho portálu vatican.va v decembri 2020 a 160 rokov L´Osservatore Romano. Takto hľadí do budúcnosti a buduje ju spoločnými silami.“

Vysielanie v 41 jazykoch

Produkcia vatikánskych médií pokrýva celkovo 49 jazykov, z toho 41 jazykov má miesto aj v hlasovej podobe vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. Súčasné 90. narodeniny sú príležitosťou vymenovať si ich rad za radom:

v albánčine, amharčine, angličtine, arabčine, arménčine, bieloruštine, bulharčine, češtine, čínštine, v esperante, v jazyku ewondo, vo francúzštine, hindštine, chorvátčine, v jazyku kikongo, kinyarwanda, kirundi, kiswahili, v latinčine, v jazyku lingala, v litovčine, lotyštine, maďarčine, malajalámčine, malgašskom jazyku, v nemčine, v poľštine, v portugalčine i osobitne pre brazílsku oblasť, v rumunčine, ruštine, slovenčine, slovinčine, somálčine, španielčine, taliančine, v jazykoch tamil, tigri, tshiluba, v ukrajinčine a vietnamčine.

Ďalšími jazykmi, v ktorých funguje internetové spravodajstvo Vatican News sú japončina, kórejčina či škandinávskej jazyky. Celkom nedávno pribudla aj moderná hebrejčina. 

Personál zložený zo 64 národov

Zodpovedný redaktor Vatikánskeho rozhlasu Massimiliano Menichetti k atmosfére jubilea poznamenáva:

„Deväťdesiate výročie slávime uprostred jednej z najväčších skúšok pre celé ľudstvo v dôsledku pandémie COVIDu-19. Naša misia – nikdy nenechať nikoho osamote a prinášať nádej kresťanského ohlasovania, hlas pápeža a pohľad na aktuálne dianie vo svetle Evanjelia, je pre nás v tomto momente ešte väčšou výzvou.

Okrem služby viacjazyčného komentovania televíznych a rozhlasových priamych prenosov sme vytvorili nové programy i podcast, aby sme ich šírením boli nablízku všetkým a dostali sme sa do každého kúta planéty. Počas týchto mesiacov okrem informovania pokračujeme aj v zbieraní a prerozprávaní príbehov o ľudskej blízkosti, pomoci, solidarite, prinášame spiritualitu, ukazujeme tvár Cirkvi a celej tej časti spoločnosti, ktorá častokrát tichým spôsobom buduje mosty, pomáha a začleňuje.“

O zmene, ktorou Vatikánsky rozhlas prechádza počas posledných rokov hovorí M. Menichetti týmito slovami:

„Reforma žiadaná pápežom nás vrhla do novej dimenzie, kde už viac nie sme len rádiom, ale integrovanou skutočnosťou, a ktorá je ešte stále na ceste. Personál Vatikánskeho rozhlasu, ktorý pochádza zo 69 národov, umožnil zrod portálu Vatican News, ktorý systematicky prináša video, fotografie, audio, materiál pre sociálne siete a texty.

Pluralita a rozličnosť krajín, z ktorých pochádza personál Vatikánskeho rozhlasu dobre reprezentuje univerzálny rozmer rádia, ktoré vždy robilo z viacjazyčnosti a multikultúrnosti hodnotný prvok svojej programovaj skladby.“

Zakladajúci člen Európskej vysielacej únie

Právny zástupca Vatikánskeho rozhlasu Giacomo Ghisani je zároveň aj jeho reprezentantom v Európskej vysielacej únii (EBU - The European Broadcasting Union). Medzinárodné kontakty vatikánskeho média približuje týmito slovami:

„Vatikánsky rozhlas je plne začlenený do oblasti medzinárodnej komunity verejnoprávnych rozhlasových a televíznych vysielateľov, osobitne Európskej vysielacej únie, ktorej je zakladajúcim členom, a Africkej vysielacej únie.

Účasť na aktivite týchto medzinárodných rozhlasových spoločenstiev je súčasťou poslania pápežovho rozhlasu, ktorý vo svojej misii podporovania služby Petrovho nástupcu a spojenia centra katolicizmu s rozličnými krajinami sveta interaguje, spolupracuje, delí sa a konfrontuje s vysielateľmi iných krajín o hlavných témach a hodnotách, ktoré inšpirujú jeho aktivity, s ohľadom na  správneho informovania v službe spoločného dobra.

Táto široká sieť vzťahov sa vyjadruje aj prostredníctvom partnerských vzťahov, ktoré Vatikánsky rozhlas udržiava s mnohými rádiami – katolíckymi či nekatolíckymi, regionálnymi či lokálnymi, ako aj s internetovými portálmi, ktoré vysielajú jazykové programy Vatikánskeho rozhlasu, umožňujúc tak dostať sa s väčšou účinnosťou do tých najodľahlejších miest.“

-zk, jb-

09 februára 2021, 21:19