Hľadaj

Prvý mikrofón Vatikánskeho rozhlasu z doby pápeža Pia XI. Prvý mikrofón Vatikánskeho rozhlasu z doby pápeža Pia XI.  Editoriál

Andrea Tornielli: Deväťdesiat rokov Vatikánskeho rozhlasu, dôvody misie

Prinášame editoriál Andreu Tornielliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, pri príležitosti 90. výročia spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Svojmu príspevku dal podnadpis: „V službách pápeža a bratstva medzi národmi. Takto sa v čase pandémie vysielač založený Piom XI. nanovo hlási k svojej misii“.

Andrea Tornielli

„Vatikánsky rozhlas, zriadený s prezieravou múdrosťou, je v službe myšlienok a hlasu pápeža, aby šíril jeho ozveny s včasnou a efektívnou svižnosťou; a je výrečným potvrdením nezávislosti Apoštolskej stolice, nástrojom šírenia pápežského magistéria. Už od počiatku bol tento plod modernej techniky navyše aj v službe vzájomnej jednoty medzi národmi, pre jeho univerzálny význam bratstva.“ Tieto slová prednesené 12. februára 1961 sv. Jánom XXIII. zostávajú bezo zmeny v ich aktuálnosti v dňoch, keď Vatikánsky rozhlas slávi svojich 90 rokov a Cirkev si osvojuje posolstvo encykliky pápeža Františka „Fratelli tutti“.

Tieto mimoriadne narodeniny vysielača, ktorý na prianie Pia XI. skonštruoval  Guglielmo Marconi a bol zverený otcom jezuitom, spadajú do náročného momentu histórie ľudstva spôsobeného pandémiou. Boj proti koronavírusu, ktorý infikuje pľúca, i proti vírusu ľahostajnosti, ktorý nám často zabraňuje uznať sa za bratov, nanovo zadefinoval plány, programy a zmysel tejto misie. V roku Covidu-19 sa pápežov vysielač snažil vytvárať sieť a dávať do kontaktu ľudí osamotených kvôli lockdownu. Vyrozprával mnoho kreatívnych skúseností dobra, ktoré sa zrodili vo svete.

Je jeden príbeh, ktorý osobitne charakterizoval históriu Vatikánskeho rozhlasu v poslednom roku. Je to svedectvo otca Luigiho Maccalliho, dva roky väzneného džihádistami medzi Nigerom a Mali. Misionár sa dostal k malému schátralému rádiu, ktoré mu jeho väznitelia povolili: „Mohol som každú sobotu počúvať komentár k nedeľnému evanjeliu z Vatikánskeho rozhlasu. Raz dokonca i svätú omšu v priamom prenose... bola to práve omša pápeža na Turíce 2020.“

V týchto slovách znovu nachádzame dôvody služby konanej rozhlasovou stanicou, s jej technikmi a redaktormi pochádzajúcimi zo 69 rozličných krajín, ktorí každodenne vysielajú posolstvo Petrovho nástupcu a príbehy života Cirkvi vo svete, skloňujúc ich v rôznych jazykoch a kultúrach, bez upätosti na veľkosť publika a na lajky, bez sebastredného protagonizmu. To sú tie riziká, pred ktorými varoval pápež František v septembri 2019, keď prijal na audiencii Dikastérium pre komunikáciu: „Aká má byť táto komunikácia? Jedna z tých vecí, čo nesmiete robiť, je publicita... Nemáte konať tak, ako to robia ľudské podniky, čo sa snažia mať viac ľudí... Chcel by som, aby naša komunikácia bola kresťanská, a nie robením prozelytizmu.“  

Riadiac sa týmto usmernením, Vatikánsky rozhlas naďalej prináša posolstvo pápeža mnohým otcom Maccallim, ktorí v najodľahlejších kútoch zeme „spaľujú“ svoje životy pre evanjelium. A rozpráva svetu - prihovárajúc sa ku všetkým - ich príbehy.

10 februára 2021, 16:03