Hľadaj

V októbri sa Svätý Otec modlí za zodpovedné miesto žien v Cirkvi

Októbrový úmysel pápeža Františka v Apoštoláte modlitby vyzýva veriacich vyprosovať, „aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.“ V krátkom videu, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s Dikastériom pre laikov, rodinu a život, Svätý Otec vysvetľuje:

„Nikto nebol pokrstený ako kňaz či biskup. Všetci sme boli pokrstení ako laici. Laici a laičky 

sú protagonistami Cirkvi.

Dnes je stále potrebné rozširovať priestor pre zásadnejšiu prítomnosť žien v Cirkvi. Chápe sa tým rola laikov, ale s dôrazom na ženský aspekt, pretože vo všeobecnosti sa ženy dávajú bokom. Musíme podporovať začlenenie žien na miesta, kde sa robia dôležité rozhodnutia.

Modlime sa, aby mocou krstu laickí veriaci, zvlášť ženy, viac participovali v zodpovedných inštitúciách Cirkvi, bez upadnutia do klerikalizmov, ktoré laickú charizmu zmazávajú.“

Silná téma pontifikátu pápeža Františka

Svetová modlitbová sieť pápeža (Apoštolát modlitby) v sprievodnej správe k októbrovému úmyslu pripomína, že táto vec naozaj leží pápežovi Františkovi dlhodobo na srdci. Napríklad v roku 2016 pozdvihol sviatok svätej Márie Magdalény na úroveň liturgického sviatku, ktorá je v novej omšovej prefácii  nazvaná „apoštolkou apoštolov“. Urobil tak, aby zdôraznil význam tejto ženy, ktorá ako prvá videla tvár Zmŕtvychvstalého; je tiež prvá, ktorú Ježiš volá po mene, a je prvou, ktorá od Ježiša dostala poslanie ohlasovať jeho zmŕtvychvstanie.

Páter Frédéric Fornos SJ, medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby pripomína vetu pápeža Františka z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium:

„Nároky žien na ich legitímne práva, vychádzajúce z pevného presvedčenia, že muži a ženy majú rovnakú dôstojnosť, kladú Cirkvi hlboké i naliehavé otázky a nedajú sa povrchne obísť“ (č. 104).

Modlitbový úmysel miestnej cirkvi

Úmysel modlitby slovenských biskupov na mesiac október pozýva myslieť na tých, ktorí zasvätili život Bohu a plnia tak úlohu svedectva:

„Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 októbra 2020, 17:22