Hľadaj

2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 

O dôležitosti roly ženy v Cirkvi píše pápež Ženskému konzultóriu

„Ženy sú protagonistkami vychádzajúcej Cirkvi prostredníctvom načúvania a starostlivosti“. „Majú dar vnášať múdrosť, ktorá vie zaceľovať rany, odpúšťať a obnovovať“. Tieto slová adresoval pápež František členkám Ženského konzultória Pápežskej rady pre kultúru v posolstve pri príležitosti ich webinára.

Ženská poradná skupina, čiže konzultórium (tal. Consulta femminile) funguje pri Pápežskej rade pre kultúru od roku 2017. Jej tohtoročný internetový seminár (webinár) má názov: „Ženy čítajú pápeža Františka: čítanie, reflexia a hudba“.

Jeho program sa začal na tému pápežovho dokumentu Evangelii gaudium. Ďalšími predmetmi budú encyklika Laudato si´Dokument o ľudskom bratstve podpísaný v Abú Zabí v roku 2019. V centre teda budú stáť otázky evanjelizácie, stvorenstva a bratstva.

Ako zdôraznil pápež František, je to „po prvýkrát, čo vatikánske dikastérium zahŕňa sekciu žien a robí ich protagonistkami“ projektov, a to nielen pre to, aby sa zaoberali ženskými otázkami.

Sv. Hildegarda láme schémy svojich čias

Ženská sekcia Pápežskej rady pre kultúru si pri svojom stretnutí zvolila za vzor nemeckú opátku sv. Hildegadru z Bingenu, ktorá bola v roku 2012 vyhlásená za učiteľku Cirkvi. Svätý Otec vo svojom posolstve pripomenul:

„Aj ona, tak ako sv. František z Assisi, zložila harmonický hymnus, v ktorom ospevuje a chváli Pána stvorenstva, v stvorenstve. Hildegarda zjednocuje vedecké poznanie a spiritualitu; a ako skutočná učiteľku sa už celé tisícročie číta a komentuje, a formuje a vyučuje ženy i mužov.

Ona prelomila schémy svojej doby, ktoré ženám zakazovali študovať a vstúpiť do knižnice, a ako opátka to žiada rovnako pre svoje spolusestry. Učí sa spev a komponuje hudbu, ktorá bola pre ňu vlnou schopnou priviesť ju do výšok až k samotnému Bohu. Hudba bola pre ňu nielen umením či vedou, bola aj liturgiou.“

Ženský dar múdrosti schopnej zaceľovať rany

Členky konzultória pochádzajúce z rôznych kultúr a pôsobiace v rozličných sociálnych oblastiach sa počas webinára snažia o „vytváranie dialógu medzi intelektom a spiritualitou, medzi jednotou a rôznorodosťou, medzi hudbou a liturgiou, pričom ich hlavnou métou je univerzálne priateľstvo a dôvera“.

„Ženy majú dar vnášať múdrosť, ktorá vie zaceľovať rany, odpúšťať, znovuobjavovať a obnovovať“, preto ich konfrontácia počas spomínaných stretnutí môže prispieť k pokoju, dodal Svätý Otec.

Ženy mali dôležitú úlohu i v dejinách spásy: „bola to žena, ktorá prijala Slovo a rovnako ženy dokázali v temnote noci udržiavať plameň viery, očakávať zmŕtvychvstanie Pána a ohlasovať ho“, pripomenul Svätý Otec.

Radostná a hlboká realizácia ženy v Cirkvi

V závere posolstva sa pápež František zameral na prvok radosti, ktorý posilňujú v Cirkvi svojimi špecifickými darmi:

„Radostná a hlboká realizácia ženy sa zameriava na tieto dva činy: prijatie a ohlasovanie. Ženy sú protagonistkami vychádzajúcej Cirkvi prostredníctvom načúvania a starostlivosti, ktorú preukazujú voči potrebám druhých i prostredníctvom výraznej schopnosti podporovať dynamiky spravodlivosti v ovzduší „tepla domáceho krbu“, v rozličných sociálnych oblastiach, v ktorých pôsobia.

Načúvanie, meditácia, láskyplná činnosť: toto sú základné prvky radosti, ktorá sa obnovuje a komunikuje druhým prostredníctvom ženského pohľadu, v starostlivosti o stvorenstvo, v práci na spravodlivejšom svete, vo vytváraní dialógu, ktorý by rešpektoval a doceňoval rozdiely.“

Svätý Otec členkám Ženského konzultória Pápežskej rady pre kultúru napokon zaželal, aby boli „nositeľkami pokoja a obnovy, a aby s pokorou a odvahou dokázali chápať a prijať novosť a podnecovať nádej vo svet založený na bratstve“.

-zk-

08 októbra 2020, 18:29