Hľadaj

Photocall for Luke Jerram Gaia artwork Photocall for Luke Jerram Gaia artwork 

Vyšlo posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za stvorenstvo: Jubileum Zeme

Cirkev už po šiesty raz slávi 1. september ako Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež František pri tejto príležitosti vydal osobitné posolstvo. Pripomína v ňom, že dnešným dňom sa otvára tzv. „Čas stvorenstva“ - ekumenická iniciatíva zameraná na modlitbu a aktivity na ochranu stvorenstva.

Čas stvorenstva potrvá do 4. októbra, sviatku sv. Františka z Assisi. Tento rok nesie toto obdobie aj pomenovanie „Jubileum Zeme“. Dôvodom je tohtoročné 

50. výročie ustanovenia „Dňa Zeme“ a zároveň i piate výročie vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´.

V tohtoročnom posolstve na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva sa Svätý Otec zameriava na biblický význam pojmu jubileum ako „posvätného času na spomínanie, návrat, odpočinok, nápravu a prežívanie radosti“. Jeho text otvára biblický citát z Knihy Levitikus (25,10):

«Vyhlásite tento päťdesiaty rok za svätý a vyhlásite oslobodenie všetkých obyvateľov krajiny. Bude to pre vás jubilejný rok».

Prinášame súhrn myšlienok z pápežovho posolstva:

1. Čas na pamätanie

„Jubileum je časom milosti, aby sme pamätali na pôvodné povolanie stvorenstva byť a prekvitať ako spoločenstvo lásky. Existujeme len skrze vzťahy: s Bohom 

stvoriteľom, s bratmi a sestrami ako členmi jednej spoločnej rodiny, a so všetkými stvoreniami, ktoré obývajú samotný náš dom.“

„Neustále potrebujeme pamätať na to, že «všetko je vo vzťahu a že autentická starostlivosť o náš vlastný život a naše vzťahy k prírode sú neoddeliteľné od bratstva, spravodlivosti a vernosti vo vzťahu k druhým» (Laudato si´,70).

2. Čas na návrat

„Jubileum je časom návratu k Bohu, nášmu milujúcemu stvoriteľovi. Nemožno žiť v harmónii so stvorenstvom bez toho, aby sme boli v pokoji so Stvoriteľom, zdrojom a pôvodcom všetkých vecí. Ako podotkol pápež Benedikt, «brutálny konzum stvorenstva sa začína tam, kde niet Boha, kde je hmota pre nás už len materiálom, kde sme my sami 

tými poslednými inštanciami, kde je všetko ako celok jednoducho naším vlastníctvom» (Príhovor kléru Diecézy Bolzano-Bressanone, 6. augusta 2008).

Jubileum je zároveň časom, v ktorom máme myslieť na druhých, osobitne na chudobných a tých najzraniteľnejších, má byť časom oslobodenia všetkých obetí moderného otroctva, ale aj časom načúvania „tlkotu srdca zeme a tvorstva“, pripomína Svätý Otec.

3. Čas na oddych

Počas Jubilea bol Boží ľud pozvaný oddychovať od bežných prác a zároveň vďaka  zníženej spotrebe dovoliť zemi, aby sa regenerovala a dala do poriadku, pripomína pápež a zdôrazňuje:

„Dnes je treba nájsť vyvážené a udržateľné štýly života, ktoré by Zemi prinavrátili odpočinok, ktorý si zaslúži, spôsoby obživy postačujúce pre všetkých, bez ničenia ekosystémov, ktoré nás udržiavajú.“

„Súčasná pandémia nás istým spôsobom prinútila znovuobjaviť jednoduchšie a udržateľnejšie štýly života“, konštatuje v posolstve Svätý Otec a dodáva:

„Pandémia nás priviedla na rázcestie. Musíme využiť tento rozhodujúci moment, aby sme urobili koniec povrchným a deštruktívnym činnostiam a zámerom a pestovali hodnoty, vzťahy a plány, ktoré plodia život. Musíme preveriť naše návyky pri využívaní energie, pri spotrebe, doprave a stravovaní. Musíme z našich ekonomík odstraňovať nepodstatné a škodlivé aspekty a oživovať osožné formy obchodu, výroby a prepravy. “

4. Čas na nápravu

„Jubileum je časom na nápravu pôvodnej harmónie stvorenstva a na uzdravenie naštrbených medziľudských vzťahov. Pozýva nás obnoviť spoločenské vzťahy rovnosti, prinavracajúc každému jeho slobodu a vlastníctvo a odpúšťajúc dlhy iných.“

Svätý Otec však zároveň pripomína aj „ekologický dlh“ vytváraný zvlášť na úkor juhu planéty drancovaním prírodných zdrojov a využívaním spoločných priestorov na skládky odpadov.

„Je to čas nápravnej spravodlivosti. V tomto zmysle obnovujem môj apel, aby sa zrušil dlh tých najzraniteľnejších krajín, vzhľadom na závažné dopady zdravotných, sociálnych a ekonomických kríz, ktorým musia čeliť následkom COVIDu-19.“

Pápež zároveň upozorňuje na potrebu nápravy klimatickej rovnováhy (v duchu Parížskej dohody o klíme a s výhľadom na budúcoročný samit COP 26 v Glasgowe),  na potrebu obnovy biodiverzity (samit o biodiverzite COP 15 bude v októbri v čínskom Kunmingu) a do tretice aj na ochranu domorodých národov. Tie častokrát trpia v dôsledku tzv. nového kolonializmu zo strany nadnárodných spoločností, zväčša zameraných na ničivú ťažbu nerastných surovín.

5. Čas na radosť

„V biblickej tradícii Jubileum predstavuje radostnú udalosť, ktorá sa začína za zvukov trúby znejúcej po celej zemi“, pripomína Svätý Otec. Aj keď „volanie chudobných je v posledných rokoch oveľa hlučnejšie“, existuje mnoho dôvodov na radosť. Sú nimi postupná mobilizácia ľudí na ochranu stvorenstva, osobitne z radov mladých, domorodcov a ľudí na perifériách. Rovnako i veriaci sa aktivizujú za spravodlivejší, pokojnejší a udržateľnejší svet a v jednotlivých komunitách je na pláne mnoho aktivít v prospech integrálnej ekológie, spojených s piatym výročím encykliky Laudato si´.

Posolstvo datované 1. septembra v Ríme u sv. Jána v Lateráne, ako je zvykom pri pastoračných dokumentoch, ukončuje Svätý Otec výzvou k radosti a strelnou modlitbou:

„Tešme sa, lebo vo svojej láske Stvoriteľ podopiera naše pokorné snahy v prospech Zeme. Ona je aj domom Božím, kde sa jeho Slovo «stalo telom a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14), miestom, ktoré neustále obnovuje vyliatie Ducha Svätého.

«Pane, zošli svojho Ducha, a obnov tvárnosť zeme» (porov. Ž 104,30).

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 septembra 2020, 14:57