Hľadaj

2019.08.30 creato, natura, creación 2019.08.30 creato, natura, creación 

Európske cirkvi pozývajú sláviť ekumenické Obdobie úcty k stvorenstvu

Kresťania celého sveta budú onedlho opäť sláviť obdobie úcty k stvorenstvu pod názvom „Čas stvorenstva“ (The Season of Creation). Začne sa 1. septembra „Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenstvo“ a skončí sa 4. októbra na sviatok sv. Františka. Tento ročník sa slávi pod titulom „Jubileum zeme“.

Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) a Konferencia európskych cirkví (CEC) spoločne pozývajú kresťanské spoločenstvá Európy k účasti na slávení tejto ekumenickej iniciatívy:

„Pozývame vás sláviť tohtoročný Čas stvorenstva, nazvaný „Jubileum zeme“. Pojem jubileum má biblické korene a zdôrazňuje, že musí existovať správna a udržateľná rovnováha medzi spoločenskými, ekonomickými a ekologickými skutočnosťami. Ponaučenie biblického jubilea poukazuje na nevyhnutnosť nanovo uviesť do rovnováhy biosystémy a potvrdzuje nevyhnutnosť rovnosti, spravodlivosti a udržateľnosti, ako aj potrebu prorockého hlasu na obranu domu ľudstva.“

Video Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

Pandémia nám dala dôležitú lekciu o vzájomnej prepojenosti vecí a životov, pripomínajú predstavitelia kresťanských cirkví Európy, zastúpení predsedom CCEE kard. Angelom Bagnascom a prezidentom CEC Rev. Christianom Kriegerom:

„Tento rok pandémia Covid-19 ukázala, ako je svet hlboko prepojený. Uvedomili sme si viac než kedykoľvek predtým, že nie sme izolovaní jedni od druhých, ale že podmienky pre zdravie a blaho človeka sú krehké. Dopady pandémie nás nútia vziať vážne potrebu ostražitosti a udržateľnosti podmienok života na celej zemi. To je ešte dôležitejšie, ak vezmeme do úvahy devastáciu životného prostredia a hrozbu klimatických zmien.

Okrem citácií z encykliky pápeža Františka Laudato si´ o potrebe jednoty „celej ľudskej rodiny pri hľadaní udržateľného a integrálneho rozvoja“ na záchranu nášho spoločného domova, sa vo vyhlásení spomínajú aj slová nemeckého protestantského teológa Jürgena Moltmanna: „Dnes je teologickým protivníkom nihilizmus praktizovaný v našich vzťahoch s prírodou“. Teológ preto vyzýva k rozlišujúcemu uvažovaniu „o Bohu, ktorý je prítomný v stvorenstve cez svojho Ducha Svätého“. Toto rozlišovanie „môže mužov a ženy priviesť k zmiereniu a k pokoju s prírodou“.

Pripomeňme, že Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo zaviedol pápež František v roku 2015 v súčinnosti s ekumenickým patriarchom Bartolomejom.

V rámci Európy vznikla ekumenická spolupráca v oblasti úcty k stvorenstvu v roku 1989 na návrh vtedajšieho ekumenického patriarchu Dimitria I. Myšlienku spoločného slávenia obdobia úcty k stvorenstvu opakovane potvrdili spoločné európske ekumenické zhromaždenia  CEC a CCEE v roku 1989 vo švajčiarskom Bazileji, v roku 1997 v Štajerskom Hradci v Rakúsku a v roku 2007 v rumunskom Sibiu.

-zk-

Upravené: 27.8.2020, 11:34

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

26 augusta 2020, 11:08