Hľadaj

Septembrové video pápeža: Drancovanie prírodných zdrojov a ekologický dlh

V mesiaci september, ktorý kresťania slávia ako „Čas stvorenstva“ a začína sa „Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenstvo“ pápež František vyzýva k modlitbe za „rešpektovanie prírodných zdrojov planéty“ – aby „neboli drancované, ale aby sme sa o ne delili rovným a úctivým spôsobom“.

Svetová modlitbová sieť pápeža ako zvyčajne pripravila na tému úmyslu Svätého Otca krátke video. Tento raz mu dala názov „Rešpektovanie prírodných zdrojov 

planéty“. Svätý Otec v ňom v španielčine hovorí:

„Vyšťavujeme zdroje planéty. Žmýkame ich akoby to bol nejaký pomaranč. Krajiny a podniky Severu sa obohatili vykorisťovaním prírodných zdrojov Juhu, vytvárajúc tak „ekologický dlh“. Kto tento dlh zaplatí? Okrem toho, „ekologický dlh“ sa zvyšuje, keď nadnárodné spoločnosti robia mimo svojich krajín to, čo by im doma nedovolili. To je rozhorčujúce.

Dnes - nie zajtra, ale dnes sa musíme zodpovedne ujať starostlivosti o stvorenstvo. Modlime sa, aby zdroje planéty neboli drancované, ale zdieľané rovným a úctivým spôsobom.“

Na vatikánskom portáli i na sociálnych sieťach bolo video Svätého Otca publikované už v predvečer 1. septembra, ktorý je Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Deje sa tak aj v kontexte ďalších dvoch udalostí spojených s ochranou životného prostredia: ekumenickej iniciatívy s názvom „Čas stvorenstva“, ktorý sa slávi od 1. septembra do 4. októbra i v rámci piateho výročia encykliky pápeža Františka Laudato si´ na tému integrálneho ľudského rozvoja.

Vykorisťovanie prírodných zdrojov je hlavnou kauzou konfliktov

Svetová modlitbová sieť pápeža 

v súvislosti s témou videa – drancovaním prírodných zdrojov – poukazuje na údaje z medzinárodných štatistík. Takmer miliarda ľudí sa každý večer ukladá na spánok o hlade: a to nie preto, že by na svete nebolo dosť jedla pre všetkých, ale kvôli hlbokým nerovnováham v mechanizmoch produkcie a prístupu k potravinám.

Medzi príčiny tohto stavu patrí nárast koncentrácie podnikateľskej moci v potravinovej výrobe, klimatická kríza a nespravodlivý prístup k prírodným zdrojom, čo sa odráža na schopnosti ľudí dopestovať a nakúpiť si obživu. Táto situácia zvlášť postihuje ženy, ktoré pracujú v poľnohospodárstve viac než v akomkoľvek inom sektore a produkujú väčšinu potravín sveta.

Pokiaľ ide o ťažobné spoločnosti, report OSN poukazuje, že tieto sú mimoriadnou výzvou tak pre zraniteľné štáty, ako aj pre rozvojové krajiny. Vykorisťovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov, vrátene ropy, zemného plynu, nerastov a dreva, je častokrát jednou z hlavných príčin násilných konfliktov v rôznych častiach sveta.

Šíriť integrálnu ekológiu striedmym a solidárnym životným štýlom

Medzinárodný riaditeľ Svetovej modlitbovej siete pápeža páter Frédéric Fornos SJ  v tejto súvislosti pripomenul aj predchádzajúcu výzvu Svätého Otca, 

ktorý už v máji zverejnil video pri príležitosti tzv. Týždňa Laudato si´ pri piatom výročí vydania jeho rovnomennej encykliky. Hovorí v ňom, že „volanie zeme a chudobných viac nemôže čakať“ a vyzýva k obráteniu týmito slovami:

„Dnes viac než kedykoľvek predtým musíme počúvať toto volanie a konkrétne šíriť integrálnu ekológiu, prostredníctvom striedmeho a solidárneho životného štýlu, ako osobného, tak aj komunitného. Modlime sa za to, lebo je to cesta obrátenia“.

Úmysel slovenských biskupov na september: za učiteľov a žiakov

Na záver pripomeňme aj septembrový modlitbový úmysel na úrovni miestnej Cirkvi. Slovenskí biskupi ho vybrali v súvislosti so začiatkom nového školského roka. Pozývajú modliť sa za to, „aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 augusta 2020, 17:07