Hľadaj

Vatican News

Pápež František pozval k účasti na Týždni Laudato si´ pri 5. výročí encykliky

Päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´ sa v rámci katolíckych spoločenstiev po celom svete uskutoční v termíne 16. – 24. mája 2020 tematický týždeň venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva.

Pápež František dal pripravované podujatie do pozornosti Cirkvi prostredníctvom videoposolstva publikovaného 3. marca vatikánskym Tlačovým strediskom. Svätý Otec pozýva k účasti na Týždni Laudato si´ týmito slovami:

„Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú? (porov. Laudato si´, 160). Motivovaný touto otázku by som vás chcel pozvať k účasti na Týždni Laudato si´, od 16. do 24. mája 2020. Je to celosvetová kampaň pri príležitosti piateho výročia Encykliky Laudato si´ o starostlivosti o spoločný domov.

Obnovujem moju naliehavú výzvu odpovedať na ekologickú krízu. „Volanie zeme a volanie chudobných“ už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa. Slávme spoločne Týždeň Laudato si´. Nech vás Boh žehná. A nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem.“

Encykliku „o starostlivosti o náš spoločný domov“ s výzvou k „integrálnej ekológii“ zahŕňajúcej človeka spolu s jeho životným prostredím podpísal pápež František na slávnosť Turíc v treťom roku pontifikátu, 24. mája 2015.

-jb-

03 marca 2020, 12:59