Hľadaj

Paolo-Ruffini-Abu-Dhabi-1aem.jpg

V Abú Zabí slávili prvé výročie Dokumentu o ľudskom bratstve

V hlavnom meste Spojených arabských emirátov, v Abú Zabí, si v utorok 4. februára pripomenuli prvé výročie podpísania Dokumentu o ľudskom bratstve na osobitnom sympóziu. Pápež František, ktorý dokument podpísal spoločne s veľkým imámom al Azharu, pozdravil účastníkov osláv výročia prostredníctvom videa. Paralelne prebiehala v Abú Zabí aj konferencia žurnalistov, na ktorej predstavili etický kódex pre arabské médiá.

Sympózium sa konalo v rámci príprav na svetové stretnutie o Globálnej edukatívnej dohode, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne 14. mája na podnet pápeža Františka. Zúčastnili sa na ňom viacerí náboženskí lídri, ako aj Eumenický patriarcha Bartolomej I., minister zahraničných vecí Spojených arabských emirátov Abdullah bin Zayed Al Nahyan, prítomných bolo okrem iných i mnoho mladých ľudí a študentov z USA i Egypta. Podobne ako pápež, aj veľký imám al-Azharu Ahmad al-Tyyib zaslal účastníkom sympózia pozdrav prostredníctvom videa.  

Prvé výročie dokumentu spomenul Svätý Otec aj vo svojom včerajšom tvíte:

„Dokument o ľudskom bratstve, podpísaný pred rokom, napísal novú stránku v rámci dialógu medzi náboženstvami a ľuďmi dobrej vôle. Ako bratia a sestry chceme povedať „nie“ násiliu a spoločne šíriť pokoj, život a náboženskú slobodu.“

Videoposolstvo pápeža do Abú Zabí

Videoposolstvo pápeža: Nech nám Boh pomôže napredovať v bratstve

Vo videoposolstve pre sympózium v Abú Zabí sa Svätý Otec obrátil nielen na jeho účastníkov:

„Osobitne pozdravujem všetky osoby, ktoré v ľudstve pomáhajú svojim chudobným, chorým, prenasledovaným a slabým bratom, bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti, na rasu, ku ktorej patria.

Pred rokom sme s mojím bratom veľkým imámom Dr. Ahmadom al-Tyyibom, imámom al-Azharu podpísali dokument o ľudskom bratstve v hlavnom meste Spojených arabských emirátov, v Abú Zabí. Dnes slávime prvé výročie tejto veľkej humanitárnej udalosti, dúfajúc v lepšiu budúcnosť pre ľudstvo, budúcnosť slobodnú od nenávisti, zášte, 

extrémizmu a terorizmu, v ktorom prevažujú hodnoty pokoja, lásky a bratstva.“

Pápež ocenil Spojené arabské emiráty za podporu prác Výboru pre ľudské bratstvo, ktorý má za cieľ uplatnenie dokumentu podpísaného v Abú Zabí. Tzv. „Dom abrahámovskej rodiny“ (Abrahamic house), ktorý je iniciatívou výboru, pri tejto príležitosti začal s každoročným udeľovaním medzinárodnej Prémie ľudského bratstva. Pápež im za to vyjadril vďaku a dodal:

„Som rád, že môžem byť účastný na tomto okamihu, keď sa svetu prezentuje Medzinárodná prémia ľudského bratstva, aby boli povzbudené všetky cnostné vzory mužov a žien, ktorí v tomto svete pretavujú lásku do skutkov a obiet vykonaných pre dobro druhých, nezávisle od toho, nakoľko sa odlišujú náboženstvom či etnickou a kultúrnou príslušnosťou. A prosím Všemohúceho Boha, aby požehnal každé úsilie vykonané v prospech ľudstva a aby nám pomohol napredovať v bratstve.“

Pripomeňme, že vôbec prvú Prémiu ľudského bratstva získal minulý rok samotný pápež František a celý obnos venoval na pomoc etniku Rohinga.

Etický kódex pre arabské médiá – rozhovor s Paolom Ruffinim

V súvislosti s výročím podpísania Dokumentu o ľudskom bratstve sa v Abú Zabí od pondelka konalo aj dvojdňové  sympózium pre pracovníkov médií. Zorganizovala ho Moslimská rada starších.

Dvaja členovia Výboru pre ľudské bratstvo: sudca a bývalý poradca veľkého imáma Mohamed Mahmoud Abdel Salam a osobný sekretár pápeža Františka Mons. Yoannis Lahzi Gaid na sympóziu predstavili etický kódex pre arabské médiá inšpirovaný Dokumentom o ľudskom bratstve.

Na sympóziu vystúpil aj prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje:

„Paralelné sympózium arabských žurnalistov sa skončilo predstavením istého druhu sebaregulačného kódexu. Čo v podstate hovorí tento kódex? Hovorí o tom, čo by malo dotvárať správanie a víziu ešte pred samotnými pravidlami žurnalistov z akejkoľvek krajiny, akéhokoľvek náboženstva, akejkoľvek viery. To znamená budovať prostredníctvom žurnalizmu, ktorý si dá námahu hľadať pravdu namiesto toho, aby rýchlo bežal hľadať obetného baránka, aby nevyvolával násilie. A to platí pri výbere obrázkov, pri výbere titulkov, pri pripisovaní vecí tomu, kto má autoritu ich potvrdiť. Toto úsilie novinárov je veľmi zaujímavé, pretože pretavuje tieto všeobecné princípy do vízie toho, ako podstatná je komunikácia pri dialógu a pri budovaní pokojnejšieho sveta.“

Aké sú základné odporúčania kódexu?

„Základnými pravidlami je vyhýbať sa násilnému zjednodušovaniu, vyhýbať sa obrazom, ktoré by mohli ľudí zraniť. A prostredníctvom komunikácie brániť ľudské práva, práva žien. Považovať práva žien za rovné. Toto sú v podstate princípy, ktoré vedú tento sebaregulačný kódex.“

Prefekt Dikastéria pre komunikáciu spomenul aj tohtoročné posolstvo pápeža Františka k 54. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov:

„Posolstvo pápeža Františka nás pozýva pamätať, že sme príbehmi, ktoré rozprávame: naše príbehy, tie, ktoré nám rozprávali naši rodičia a naši starí rodičia, dotvárali našu kultúru. A dnes príbehy, ktoré čítame v masmédiách, príbehy, ktoré rozprávame v sociálnych médiách, formujú a dotvárajú kolektívnu identitu toho, čo sme. Všetci teda musíme nájsť správne príbehy. A v tých pomýlených príbehoch musíme nájsť správnu niť, ktorá ich môže vykúpiť a zachrániť.“

-zk-

05 februára 2020, 16:33