Hľadaj

Vatican News

Pápež František pozýva vytvoriť „globálnu edukatívnu alianciu“

Na 14. mája 2020 ohlásil pápež František svetové stretnutie všetkých zainteresovaných v oblasti výchovy a vzdelávania. Jeho dejiskom bude Rím. „Potrebná je globálna edukatívna dohoda, ktorá nás naučí všeobecnej solidarite a novému humanizmu,“ hovorí pápež vo výzve, ktorú okrem textového posolstva formuloval aj cez krátke video.

„Vzdelávanie otvára myseľ a srdcia na rozsiahlejšie a hlbšie pochopenie reality“, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve publikovanom vo štvrtok 12. septembra. V úvode pripomína spoluprácu na udržiavaní „nášho spoločného domu“ v duchu encykliky Laudato si´ a vyzýva k odstraňovaniu diskriminácie s poukazom na Dokument o ľudskom bratstve z Abú Zabí.

Pápež František vo videu cituje africké príslovie: „Na vzdelávanie dieťaťa treba celú dedinu“. Práve túto „dedinu“ je  podľa jeho slov potrebné vytvoriť:

„Musíme zabezpečiť, aby táto dedina dala zrod globálnemu zbližovaniu sa v prospech aliancie medzi obyvateľmi Zeme a „spoločným domom“, aby výchova a vzdelávanie boli tvorcami pokoja, spravodlivosti, vzájomnej pohostinnosti medzi všetkými národmi v rodine ľudstva, a taktiež dialógu medzi ich náboženstvami. Ide o celosvetovú dedinu, ale aj o dedinu, ktorá je osobná pre každého jedného.“

Svätý Otec vyzýva všetkých z oblasti výchovy a vzdelávania nových generácií, vrátane pracovníkov výskumu na tomto poli, aby sa stali protagonistami navrhnutého spojenectva. Pripomína dátum svetového stretnutia: 14. mája 2020 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

„Musíme mať odvahu formovať ľudí ochotných dať sa do služby spoločenstva. Preto sa túžim s vami stretnúť v Ríme: aby sme spolu podporili a aktivovali túto edukatívnu dohodu,“ vysvetľuje pápež v posolstve.

Textové posolstvo v origináli

-mh, jb-

12 septembra 2019, 16:38