Hľadaj

Vatican News
2019.09.21  Alcuni membri del Comitato Superiore per aggiungere gli obiettivi del Documento sulla fraternità umana si incontrano a New York 20 settembre 2019.09.21 Alcuni membri del Comitato Superiore per aggiungere gli obiettivi del Documento sulla fraternità umana si incontrano a New York 20 settembre 

Výbor pre ľudské bratstvo predstavil v New Yorku „Dom abrahámovskej rodiny“

Výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie má za sebou už druhé stretnutie. Prítomný bol na ňom aj dodatočne doplnený člen výboru zastupujúci židovské náboženstvo, rabín Bruce Lustig zo židovskej obce vo Washingtone.

Na svojom druhom stretnutí v piatok 20. septembra v New Yorku členovia Výboru pre ľudské bratstvo predstavili víziu činnosti „Domu abrahámovskej rodiny“ (Abrahamic Family House) ako spoločného priestoru spájajúceho tri monoteistické náboženstvá v medzináboženskom dialógu a vzájomnej výmene.

Pri stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Newyorskej verejnej knižnice (New York Public Library) odprezentovali aj projekt Domu abrahámovskej rodiny, ktorého autorom je renomovaný britský architekt David Adjae, pôvodom z Tanzánie. Stavba bude slúžiť na medzináboženské podujatia a bude situovaná v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí na ostrove Saadiyat.

Vizualizovaný projekt Domu abrahámovskej rodiny
Vizualizovaný projekt Domu abrahámovskej rodiny

Abraháma považujú za svojho praotca vo viere židia, kresťania i moslimovia 

a ctia si ho ako patriarchu resp. proroka. Iniciatíva s názvom „Dom abrahámovskej rodiny“ bola ohlásená na medzináboženskom stretnutí v Abú Zabí vo februári 2019.

Prvé stretnutie Výboru pre ľudské bratstvo sa konalo 11. septembra vo Vatikáne.

-jb-

21 septembra 2019, 10:33