Hľadaj

Vatican News

Pápež František prijal 5000 mladých z Federácie skautov Európy

Okolo 5000 roverov a strážkyň, členov Federácie skautov Európy vo veku od 17 rokov, sa dnes dopoludnia stretlo s pápežom Františkom na záver ich týždňového putovania do Večného mesta. Medzi účastníkmi akcie „Euromoot 2019“ z 21 krajín boli aj tri desiatky účastníkov zo Slovenska.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Skautom v rovnošatách charakteristických pre jednotlivé krajiny Európy, ale i zo zámoria, sa Svätý Otec prihovoril v Aule Pavla VI. Ježišovými slovami „dávajte a dajú vám“ poukázal na základ životnej múdrosti, ktorej skauting učí. Osobitne poukázal na prínos Federácie skautov Európy k udržiavaniu a rozvíjaniu hodnôt, ktoré sú základom spoločnej Európy:

„Rozhodnutím sa pre cestu sebadarovania sa človek stáva aktívnym občanom, ako hovorieval váš zakladateľ Baden Powell. (...) Aj láska k Európe, ktorá je vám spoločná, si vyžaduje byť nielen všímavými pozorovateľmi, ale aj aktívnymi budovateľmi: budovateľmi spoločností, ktoré sú zmierené a integrované, ktoré dajú život obnovenej Európe. Nie brániacej priestory, ale vytvárajúcej stretnutia. Vy, roveri a strážkyne celej Európy, máte túto historickú úlohu. Svojím kráčaním a svojimi snami už vytvárate európskeho ducha.“ Plné znenie príhovoru Svätého Otca

Svedectvá účastníkov zo Slovenska (1 min)

Počas celého putovania skautov na Euromoote sprevádzal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý sa dlhé roky venuje skautingu a v minulosti bol aj ekleziálnym asistentom Federácie skautov Európy. O jeho láske ku skautingu svedčí jeho biskupské heslo „Parati semper“ (Vždy pripravení).

Roverov a strážkyne, medzi ktorými boli najsilnejšie zastúpení 

Francúzi a Taliani, sprevádzali pri audiencii okrem arcibiskupa Vasiľa aj predseda Rady biskupských konferencií Európy CCEE kardinál Angelo Bagnasco a predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva COMECE Mons. Jean-Claude Hollerich.

Stretnutie s pápežom bolo pre účastníkov Euromootu vyvrcholením týždňového putovania do Ríma z rôznych smerov po stopách svätých: sv. apoštola Pavla, sv. Benedikta, sv. Cyrila a Metoda, sv. Františka z Assisi a sv. Kataríny Sienskej.

Pri vzájomnom spoznávaní sa a upevňovaní priateľstiev sa počas cesty venovali aj meditácii nad Božím slovom a spoločnému sláveniu tajomstiev kresťanskej viery. Počas putovania spoločne vytvorili rukopis evanjeliára všetkých štyroch evanjelií, do ktorého prispeli aj svojimi meditáciami a skúsenosťami duchovného života. Vytvorenú knihu odovzdali Svätému Otcovi ako spoločný dar.

Z atmosféry záveru Euromootu v Ríme (1 min)
03 augusta 2019, 12:07