Hľadaj

Vatican News

Dávajte a dajú vám - príhovor Svätého Otca Federácii skautov Európy

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka 5000 roverom a strážkyniam Federácie skautov Európy, účastníkom Euromootu 2019, ktorých prijal v sobotu 3. augusta v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

Drahí priatelia, dobrý deň a vitajte!

Ďakujem kardinálovi Angelovi Bagnascovi za jeho slová a ďakujem aj všetkým vám, že ste tu a že ste dlho kráčali, aby ste sem dorazili! Podstúpili ste dlhú cestu. Ste určite trochu unavení. Jednou vecou som si istý: že vo vnútri sa cítite slobodnejší než predtým. Som si tým istý. A čo nám to hovorí? Že sloboda sa získava kráčaním, nekupuje sa v supermarkete. Získava sa kráčaním. Sloboda neprichádza, keď sme uzavretí v izbe s mobilom, ani keď sa niečím trochu nadopujeme, aby sme unikli z reality. Nie, sloboda prichádza v kráčaní, krok po kroku, spoločne s druhými, nikdy nie osamote.

Pravý navigátor

Na vašej ceste ste mali päť etáp, päť stretnutí s veľkými svätcami, ktorí v rozličných dobách prešli Európou: Pavol z Tarzu, Benedikt z Nursie, Cyril a Metod, František z Assisi, Katarína zo Sieny. Títo ľudia, títo svätci - čo mali spoločné? Nečakali na niečo od života či od iných, ale dôverovali Bohu a riskovali, vrhli sa do hry, na cestu, aby uskutočnili sny tak veľké, že po storočiach sú na prospech i nám, vám, všetkým. Darovali život, nedržali si ho pre seba.

Takže, po týchto piatich stretnutiach by som vám chcel zanechať päť slov. Nie mojich, ale z Evanjelia, ktoré vás sprevádzalo na trase a ktoré vás pozývam držať vždy pri sebe, ako váš navigátor. Evanjelium je pravým navigátorom na ceste života. Otvárajme ho každý deň, pretože Evanjelium je mapou života. A tu je tých päť Ježišových slov, ľahko zapamätateľných: «Dávajte a dajú vám» (v tal. Date e vi sarà dato, Lk 6,38). Päť slov, no je to posolstvo, program života. Sú to jednoduché slová, ktoré vyznačujú jasnú trasu. Dávajte a dajú vám.

Darovanie odľahčuje srdce

Predovšetkým, dávajte. Dnes rýchlo myslíme na to, aby sme mali. 

Mnohí žijú čisto s cieľom vlastniť, čo sa im páči. Nie sú však nikdy spokojní, pretože ak máš jednu vec, chceš zas ďalšiu a potom ešte ďalšiu a tak ďalej, bez konca. Neexistuje sýtosť v získavaní vlastníctva. Čím viac je ho, tým provokuje väčší hlad, bez toho, aby si našiel to, čo robí dobre srdcu. Srdce sa cvičí nie vlastnením, ale prostredníctvom daru. Vlastnenie dáva srdcu stučnieť, robí ho ťažkým, svetským. Darovanie ho odľahčuje. Je to tréning na každý deň. Preto Ježiš stanovuje ako východiskový bod nie mať, ale dávať: dávajte, čiže začnite vkladať život do hry!

Dávať znamená zdvihnúť sa z kresla, z pohodlností, ktoré nás robia zakuklenými do seba, a vydať sa na cestu. Darovať znamená prestať brať život pasívne a vstúpiť do terénu, aby sme svetu darovali trochu dobra. Prosím vás, nenechávajte život na nočnom stolíku, neuspokojte sa sledovaním ako beží v televízii, neverte, že to, čo vás urobí šťastnými, bude ďalšia aplikácia na stiahnutie z internetu. «Tie najkrajšie sny sa získavajú cez nádej, trpezlivosť a usilovnosť, zrieknutím sa náhlenia» (Apošt. exhort. Christus vivit, 142). Boh vás sprevádza na tejto ceste a fandí vám, aby ste zo seba dali to najlepšie.

Dôveruj Ježišovi

Je tu aj ďalšia vec: túžba mať prináša odcudzenie. Strácaš svoju vlastnú originálnosť a stávaš sa fotokópiou. No Boh nás stvoril každého ako originál, s vlastným menom. Nerobme z našej originality fotokópiu – ako hovorieval ten šestnásťročný chlapec Carlo Acutis. Je to smutné, koľko mladých je dnes fotokópiou. Stratili originalitu a kopírujú totožnosť hocakého iného originálu. Povieš: „No dobre, dám zo seba to najlepšie, no navôkol je toľko ľahostajnosti, mnohí myslia len na seba samých. Nebudem vyzerať ako naivka, nedopadnem ako ten, z ktorého sa budú všetci smiať?“

Chcel by som ti povedať: dôveruj Ježišovi. Dôveruj Ježišovi. On po tom, ako povedal „dávajte“, dodáva: „a dajú vám“. Boh je Otec a dá vám viac než to, čo si predstavujete. Boh nás nenechá s prázdnymi rukami. Keď sa zdá, že ti niečo zobral, je to len pre to, aby vytvoril miesto, aby ti dal viac a lepšie, aby ti dal pokročiť na ceste. Oslobodzuje ťa od falošných prísľubov konzumu, aby ťa urobil slobodným vo vnútri. Ježiš ťa robí šťastným vo vnútri, a nie zvonka. Ježiš ti nerobí kamufláž, to nie: robí ťa skutočným vo vnútri, robí ťa krásnym, krásnou zvnútra! Nie zvonka. Dáva ti to, čo ti nemôže dať žiadna z vecí; pretože najnovší smartfón, to najrýchlejšie auto či módny odev, okrem toho, že ti nikdy nebudú stačiť, nedajú ti nikdy radosť cítiť sa byť milovaným a ani radosť z toho, že miluješ. Toto je skutočná radosť: cítiť sa byť milovaný a milovať.

Tajomstvo života

Takže, prvá vec – dávať. Je to tajomstvo života. Viete prečo? Pretože život je jednou špeciálnou skutočnosťou: „Chcem vlastniť život, vlastniť môj život. Ako na to?“ Život sa vlastní jedine tak, že ho daruješ, že ho dávaš. Takto budeš svoj život vlastniť. Môžeš však povedať: „Aj keď zo seba dávam to najlepšie, skutočnosť sa nezlepší.“ To nie je pravda. Vieš prečo? Pretože si jedinečný. Pretože nikto na svete nemôže dať svetu to, čo si povolaný dať ty. To isté niekto povedal Matke Tereze z Kalkaty: „Nuž vy, sestra, robíte tieto veci pre chudobných, umierajúcich... Robíte mnoho pekných vecí... Čo to však zaváži v tak pohanskom, ateistickom, zlom svete, plnom vojen?“ A ona odvetila: „Pridá to o jednu kvapku viac do mora. Ak ju nepridám ja, nikto ju nepridá.“ Nikto nemôže dať to, čo ja, ako jedinečný, môžem dať. Nikto na svete nemôže dať svetu to, čo si povolaný dať ty!

Každý z vás je jedinečný – prosím vás, nikdy na to nezabudnite – a je vzácny v očiach Boha. Pre Cirkev ste vzácni, pre mňa ste vzácni. Chcel by som to povedať každému z vás: pre mňa si vzácny. Pre Boha si vzácny. Bolo by pekné, keby ste to zo srdca povedali zakaždým, keď ste pospolu, každému, zo srdca: „Si vzácny, ty si vzácny...“ Toto je dar. Aj voči druhým platí Ježišovo pozvanie: dávajte a dajú vám.

Rád myslím na to, čo vo vašom skautskom žargóne nazývate „odchod“ (tal. partenza), čiže moment, v ktorom sa rozhodnete spraviť službu vaším štýlom života. Otvoriť sa pre druhých, žiť pre dobro druhých, žiť – použijúc vaše slová – skautské bratstvo: ak takto žijete, bude vám dané. Áno, pretože ak budujete mosty smerom k ostatným, uvidíte druhých prechádzať tými mostami smerom ku vám. Keď sme naopak sami a hľadíme do prázdna, strácajúc sa vo vlastných fantáziách, žijeme v mydlových bublinách. No život, ktorý blúdi vo vzduchu, prchá namiesto toho, aby šiel vpred. Pozrite na svoje ruky, stvorené na to, aby budovali, slúžili, dávali, a obdarovali druhých, a povedzte si: „I care“ - „Záleží mi na druhých“.

Božia sociálna sieť

Dávajte a dajú vám platí aj vo vzťahu k tvorstvu. Ak z neho budeme naďalej len ťažiť, dá nám hroznú lekciu. Už to môžeme vidieť. Ak sa oň budeme starať, budeme mať tento domov aj zajtra. Na vašej ceste ste sa pohrúžili do prírody. To je krásne! Všimli ste si, že tvorstvo nemá hranice? Tvorstvo nemá hranice, prislúcha všetkým a je pre všetkých. Rastliny, lesy, zvieratá rastú bez hraníc, bez colníc. Tvorstvo je otvorenou knihou, ktorá nám dáva cenné poučenie: sme na svete, aby sme sa stretli s druhými, aby sme vytvárali spoločenstvo, pretože sme všetci spojení. Tvorstvo je stvorené, aby nás spájalo s Bohom a medzi nami, je to Božia „sociálna sieť“. Stvorenstvo je „sociálnou sieťou“ Boha. Ale ak budeme vychádzať z predsudkov voči druhým, z predpojatých ideí, budeme vždy vidieť ohraničenia a bariéry. Ak však vykročíme k stretnutiu s druhým, s jeho históriou, s jeho realitou, objavíme brata, s ktorým nám prichodí obývať spoločný dom, obývať stvorenstvo, ktoré nemá hranice.

Drahí priatelia, kráčali ste až sem vedení mottom „Parate viam Domini“ (Pripravte cestu Pánovi). Povzbudzujem vás pripravovať cestu Pánovi všade, kde sa nachádzate. Pánovu cestu možno ľahko rozpoznať: je to tá, ktorej pochodovým smerom je dar, ktorý dáva svetu ísť vpred. Nie vlastnenie, ktoré obracia smerom dozadu. Nezabudnite: takto je to s vlastnením. A takto je to s dávaním. Vlastnenie ťa vracia dozadu, dávanie ťa vedie kráčať vpred.

Historická úloha pre Európu

Rozhodnutím sa pre cestu daru sa stávame aktívnymi občanmi, ako hovorieval váš zakladateľ Baden Powell. Dnes je to veľmi dôležité: Pán nehľadá iba ľudí, ktorí sú za dobro, nielen toto, ale Pán hľadá ľudí, ktorí konajú dobro! Aj láska k Európe, ktorá je vám spoločná, si vyžaduje byť nielen všímavými pozorovateľmi, ale aj aktívnymi budovateľmi: budovateľmi spoločností, ktoré sú zmierené a integrované, ktoré dajú život obnovenej Európe. Nie brániacej priestory, ale vytvárajúcej stretnutia. Európa sa potrebuje stretávať. Vy, roveri a strážkyne celej Európy, máte túto historickú úlohu. Svojím kráčaním a svojimi snami už vytvárate európskeho ducha.

Rozlišujúcim znakom všetkých skautov je ľalia. Je to symbol, ktorý označuje sever na kompasoch a v starých námorných mapách. Pripomína, že skauting chce formovať mužov a ženy, ktorí otvárajú cesty smerom k Výšinám a udržiavajú si správnu trasu, cestu dobra. Nezabudnite: dávajte, a takto stále vpred; nie v túžbe vlastniť, ktorá ťa vedie vždy vzad. „Dávajte a dajú vám.“ Bude to dar, ktoré naplní tvoju vôľu. Prajem vám drahé strážkyne a roveri Európy, aby ste boli tými, ktorí razia cestu, ktorá je cestou daru, priekopníkmi tejto cesty daru, dávania. Dávajte a dajú vám. Ďakujem vám, prosím vás, modlite sa za mňa a prajem vám dobrú cestu!  

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Medzititulky: redakcia

-zk, jb-

03 augusta 2019, 20:03