Hľadaj

Vatican News

Pápež František prijme 5000 mladých pútnikov z Federácie skautov Európy

Okolo 5000 roverov a strážkyň, členov Federácie skautov Európy (FSE) vo veku 16 až 21 rokov, sa stretne v sobotu 3. augusta s pápežom Františkom v Aule Pavla VI. na záver ich týždňového putovania do Večného mesta.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Medzi účastníkmi podujatia s názvom Euromoot 2019, ktorí sa vydajú na svoje putovanie do Ríma v sobotu 27. júla, budú aj skauti FSE zo Slovenska (Vodkyne a skauti Európy). Celkovo sa zúčastnia skautské skupiny z 20 krajín, najmä z rôznych kútov Európy od Portugalska až po Rusko, ale aj spoza oceánu: z Brazílie, Argentíny, Mexika, USA a Kanady.

So skautmi bude putovať aj vladyka Cyril Vasiľ

Na Euromoote sa zúčastní aj jeden z najznámejších skautov FSE, ktorým je arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi je niekdajším ekleziálnym asistentom FSE a duchovnému sprevádzaniu skautských oddielov sa dodnes venuje aj popri svojej službe vo Vatikáne. Ako prezradil pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu, už má pripravený batoh, klobúk aj turistické vibramy, v ktorých bude od soboty kráčať spolu s rovermi a strážkyňami až do ich spoločného cieľa v Ríme pri hrobe sv. Petra, kde ich prijme Svätý Otec František.

Po štyroch dňoch samostatného putovania v menších skupinách skombinovaných zo sesterských organizácií z dvoch až troch národov sa skautské skupiny zídu na miestach spoločného táborenia, kde prežijú dva dni vo vzájomnom spoznávaní sa rozličných kultúr v spoločnom duchu prežívania Evanjelia a služby blížnemu. Napokom 3. augusta dosiahnu métu svojho putovania – Baziliku sv. Petra a stretnú sa s pápežom Františkom.

Pokiaľ ide o prvú časť putovania, trasy 30 až 50-členných skupín povedú talianskymi regiónmi Toskánsko, Umbria, Abruzzo a Lazio. Chlapci a dievčatá budú kráčať po pútnických cestách vyšliapaných už po stáročia, známych ako „Via Francigena“, „Cammino di San Benedetto“, „Cammino di San Francesco“. Pôjdu tak po chodníkoch a cestách, na ktorých ich predišli svätci ako apoštol Pavol, sv. Cyril a Metod, sv. František, sv. Benedikt, či sv. Katarína Sienská.

Roverov z Bratislavy povedie do Ríma Adam Žilinek

Oddiel roverov z Bratislavy, reprezentujúca Federácie skautov Európy v rámci Slovenska, povedie niekdajší národný komisár pre roverov Adam Žilinek, s ktorým nedávno Vatikánsky rozhlas priniesol rozhovor o jeho práci detského lekára, sa podelil aj so skúsenosťami zo skautingu. Pripravovanú akciu Euromoot 2019 priblížil týmito slovami:

„Sú to mladí ľudia, ktorí už o živote niečo vedia, radi cestujú 

a radi zažívajú dobrodružstvo. A presne o tom to stretnutie je. A nielen o tom, ale chceme práve v dnešnej dobe poskytnúť mladým ľuďom a mladým Európanom pocit, že Európa, v ktorej žijeme, má budúcnosť – hodnotovú. Chceme im ukázať aké hodnoty Európa mala, a má aj dnes, a chceme takto vzájomne zdieľať radosť a jednotu ľudí zo všetkých krajín od Portugalska až po Rusko, ako bratia a sestry.“

„Pôjdeme denne 13 až 15 kilometrov, s tým, že tam bude medzitým program tvorený medzinárodným spoločenstvom animátorov. Vždy večer sa spojíme pri spoločnej večeri, budeme mať spoločnú svätú omšu a nakoniec aj spoločné stanovanie, táborenie na konkrétnom mieste. Budú špeciálne tzv. „červené body“, kde bude program pre väčšie spoločenstvo ľudí, ktoré sa v tom bode stretne z rôznych smerov. Takto sa budeme približovať k Rímu a program bude vrcholiť poslednými dňami v Ríme.“

„Máme prihlásených okolo štyri a pol až päťtisíc ľudí. Z celej Európy, a dokonca myšlienky a naše hnutie Federácie skautov Európy zasiahlo už aj krajiny v Južnej Amerike - máme prisľúbenú účasť Brazílie a Argentíny - aj v Strednej Amerike - Mexiko. Takisto tam budú už aj skauti z USA a Kanady. Posolstvo Federácie skautov Európy sa šíri už do celého sveta a veľmi sa teším práve na to, že budeme na tohtoročnom Euromoote svedkami množstva skautov z celého sveta.“

Byť aktívnymi kresťanmi a dobrými občanmi

Dodajme, že katolícky skauting pomáha mladým ľuďom objavovať ich talenty a dať im priestor, učí ich byť aktívnymi kresťanmi a dobrými občanmi. Adam Žilinek to cíti takto:

„Skauting je veľká vášeň, je to také životné poslanie, okrem toho, že som lekár. Je to poslanie venovať sa mladým ľuďom a pomáhať im na ich ceste tými ťažkými rokmi, kedy sa učia byť zodpovednými, učia sa kráčať samostatne na ich ceste životom. Skauting poskytuje práve tieto možnosti. Poskytuje metodológiu, ktorá je overená sto rokov a pomáha mladému človeku rásť. V našej organizácii špeciálne ešte pomáhame rásť aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Pomáhame mladým ľuďom objavovať ich talenty, dávať im priestor, učíme ich byť aktívnymi kresťanmi a dobrými občanmi.“

25 júla 2019, 11:30