Cerca

Vatican News
Miništranti z 19 krajín celkom zaplnili Vatikánske námestie Miništranti z 19 krajín celkom zaplnili Vatikánske námestie  (Vatican Media)

Pápež František medzi miništrantmi: Svätosť nie je pre lenivých

Téma pokoja, priateľstva a osvojovania si Ježišovho zmýšľania dominovala 12. medzinárodnej miništrantskej púti do Ríma. S viac než 60-tisíc miništrantmi z 19 krajín vrátane Slovenska sa Svätý Otec František stretol v utorok 31. júla večer na Vatikánskom námestí. Slávil spolu s nimi vešpery zo sviatku sv. Ignáca z Loyoly a odpovedal na ich otázky.

Jozef Bartkovjak SJ, Miroslava Psárová - Vatikán

„Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých“, povedal Svätý Otec mladým. Pri stretnutí odpovedal na otázky, ktoré si pre neho pripravili. Téma tohtoročnej 12. medzinárodnej púte miništrantov znie: „Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom“. „Cítiť rovnako ako Ježiš, zmýšľať tak, ako zmýšľa Ježiš, milovať tak, ako on miluje. Toto darúva pokoj,“ vysvetlil pápež chlapcom a dievčatám vo veku 13 až 23.

Väčšinu účastníkov tvorili miništranti z Nemecka, ktorých prišlo až 50 tisíc, no zastúpené boli Slovensko, Česko, Chorvátsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko či Švajčiarsko, zo vzdialenejších napr. USA či Barbados. Púť pravidelne organizuje Medzinárodné združenie miništrantov CIM, v ktorom je zapojených 37 diecéz z 12 európskych krajín vrátane Slovenska.

Stretnutie miništrantov so Svätým Otcom - videozáznam

Svätý Otec vyslal miništrantov na misiu pokoja

V rámci modlitbového stretnutia miništrantov so Svätým Otcom, ktorého časti boli prednášané vo viacerých európskych jazykoch, zaznela aj modlitba sv. Františka z Assisi za pokoj.

Po krátkom čítaní z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom (10,31-11,1), sa miništrantom prihovoril pápež František. Pripomenul im dnešný sviatok sv. Ignáca z Loyoly a jeho životný odkaz robiť všetko na Božiu slávu, čoho súčasťou je aj povzbudzovať sa vzájomne k dobru.  

Svätý Otec sa mladým prihovoril v krátkej homílii počas vešpier a neskôr odpovedal aj na niekoľko otázok, ktoré si pre neho pripravili. V závere miništrantov vyslal na misiu, hovoriac: „Staňte sa tými, ktorí sa usilujú o pokoj! Angažujte sa v prospech menej šťastlivých, ktorí vo svete nemajú hlas! Protestujte vtedy, keď kraľuje nespravodlivosť a nesvár! Žite pokoj!“

Miništranti pápežovi Františkovi odovzdali ako dar symboly ich tohtoročnej púte: náramok a pútnickú šatku. V mene všetkých mu ich odovzdali miništranti z USA, Ukrajiny a Nemecka. Krátky odkaz rozoslal Svätý Otec aj cez mobilnú aplikáciu vytvorenú osobitne pre medzinárodnú púť miništrantov. 

Slovensko reprezentovala najmä Nitrianska diecéza

Na medzinárodnom podujatí v Ríme reprezentujú Slovensko takmer dve stovky miništrantov z viacerých miest, no najmä z farností Nitrianskej diecézy, odkiaľ prišlo až 140 chlapcov. Ďalší sú z Trnavskej a Žilinskej diecézy. Do programu na Námestí sv. Petra sa zapojili aj maďarsky hovoriaci pútnici zo Slovenska.

Rozhovor s mladými účastníkmi púte zo Slovenska (3 min.)

Spolu s vedúcim púte, duchovným otcom Ľudovítom Malým z Trnavskej arcidiecézy, členom Komisie KBS pre pastoráciu pútnikov sprevádza mladých aj kňaz Peter Valaský, zodpovedný za pastoráciu miništrantov v Nitrianskej diecéze a ďalší kňazi, ktorí prišli s miništrantmi zo svojich farností.

Rozhovor s kňazmi Ľudovítom Malým a Petrom Valaským (2 min.)

Predseda združenia miništrantov Mons. Nemet: Otvorené srdcia

Púť miništrantov vedie Mons. Ladislav Nemet SVD, biskup srbskej diecézy Zrenjanin, ktorý je predsedom Medzinárodného združenia miništrantov CIM. Ten vo svojom prejave na úvod stretnutia so Svätým Otcom zdôraznil nevyhnutnosť otvoreného srdca pre vytváranie pokoja, pričom povedal: „Potrebujeme otvorené srdcia, srdcia, ktoré oceňujú rozdiely a majú láskavú ústretovosť k tým, čo sú odlišní, čo rozmýšľajú odlišným spôsobom“.

Svätému Otcovi v mene miništrantov takto predstavil cieľ tohtoročnej púte: „Chceme si domov priniesť skúsenosť otvoreného srdca: do našim rodín, do našich škôl, našim priateľom a našim príbuzným, do prostredí, ktoré nie sú vždy jednoduché. Pevne však veríme, že naša túžba po pokoji, z nášho malého okruhu zasiahne aj spoločnosť v celej jej zložitosti. Chceme náš svet urobiť miestom, kde môžeme žiť pospolu pokojne a dobre. Pretože v takomto svete sa aj Bohu páči byť doma.“

01 augusta 2018, 11:01