Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec zo smartfónu odosiela svoj odkaz mladým cez aplikáciu GoRome Svätý Otec zo smartfónu odosiela svoj odkaz mladým cez aplikáciu GoRome  (AFP or licensors)

Homília pápeža Františka pri slávení vešpier s miništrantmi

Pri slávení vešpier 31. júla 2018 na sviatok sv. Ignáca z Loyoly Svätý Otec František v krátkej homílii povzbudil účastníkov 12. medzinárodnej púte miništrantov k nasledovaniu príkladu svätých. Mladým na Námestí sv. Petra predložil podnety z Božieho slova, z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom (10,31-11,1).

„Všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10,31) – takto nás povzbudzuje sv. Pavol v čítaní, ktoré sme si práve vypočuli. Slúžiť na Božiu slávu vo všetkom, čo robíme: toto je rozhodujúce kritérium nášho konania, najvyšší súhrn toho, čo znamená prežívať priateľstvo s Ježišom.

Je to usmernenie, ktoré nás zorientuje vtedy, keď nemáme istotu, čo by sme správne mali robiť. Pomáha nám spoznať Boží hlas v našom vnútri, ktorý sa k nám prihovára vo svedomí, aby sme mohli rozpoznať jeho vôľu. Božia sláva je strelkou kompasu nášho svedomia.

Svätý Pavol nám hovorí aj o ďalšom kritériu: snažiť sa „páčiť sa každému vo všetkom, ... aby boli spasení“ (porov. 1 Kor 10,33). Všetci sme Božie deti; máme tie isté túžby, nádeje, ideály. Stane sa že niekto zmalomyseľnie, a práve my mu môžeme znovu priniesť svetlo a rozveseliť ho. To nám všetkým pomáha dobre si vychádzať a dosvedčovať v každodennom živote Božiu lásku a radosť z viery. Naša dôslednosť života je podmienkou, aby naši bratia a sestry spoznali Ježiša Krista, jediného Spasiteľa a jedinú nádej sveta.

Možno sa čuduješ: „Naozaj to môžem urobiť? Nie je to na mňa príliš veľa?“ Samozrejme, je to veľké poslanie, ale nie je nemožné. Svätý Pavol nás znovu povzbudzuje: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1 Kor 11,1). Áno, môžeme napĺňať toto poslanie tak, že budeme napodobňovať Ježiša tak ako to robil apoštol Pavol a všetci svätí.

Pozerajme na svätých, ktorí sú živým evanjeliom, pretože dokázali pretlmočiť Kristovo posolstvo svojím vlastným životom. Dnešný svätec, Ignác z Loyoly, ako mladý vojak bol zaujatý vlastnou slávou, až kým ho v správnej chvíli nepritiahla sláva Božia. A on objavil, že tam je stred a zmysel života.

Napodobňujme svätých. Robme všetko na Božiu slávu a spásu našich bratov a sestier. Ale dajte pozor a pamätajte: na tejto ceste nasledovania svätých, na tejto ceste svätosti, niet miesta pre lenivých mladých. Ďakujem!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mp, jb-

01 augusta 2018, 12:59