Hľadaj

2016-09-01 Papa Francesco incontra padre fornos 2016-09-01 Papa Francesco incontra padre fornos 

Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 - rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore Romano ich bližšie predstavil riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža P. Frédéric Fornos SJ.

Ako sa rodia modlitbové úmysly?

„Sú ovocím dlhého procesu rozlišovania v Cirkvi v rozličných krajinách sveta a s návrhmi pochádzajúcimi od rozličných dikastérií, kongregácií a služieb Svätej stolice. 

Na konci tohto procesu, ktorý trvá niekoľko mesiacov, si na prijaté návrhy pápež vezme čas, aby sa modlil a rozlišoval výzvy pre ľudstvo a misiu Cirkvi. Potom zverí svojich 12 úmyslov všetkým veriacim.“

Aké sú novinky v úmysloch na tento rok?

„Nachádzame v nich odozvu na výzvy pre svet, ktoré pápež predstavil na začiatku januára členom diplomatického zboru. Vo svojom príhovore pozýva k tomu, aby sme boli „mostami medzi národmi a budovateľmi pokoja“, pripomína riziká nacionalistických tendencií, menuje rozličné krajiny v konflikte a hovorí o honbe za vyzbrojovaním a o zbraniach masového ničenia. To je zároveň i jeho prvý modlitbový úmysel na rok 2020, ako otvorený horizont pre celý rok. Vo svete, ktorý je rozdelený a roztrieštený, je dobre, aby kresťania, spolu s tými, ktorí nasledujú iné náboženské tradície a s každým človekom dobrej vôle, podporovali ľudské bratstvo cestou pokoja a vzájomného spolužitia.“

Sú tu aj nejaké priority, ktoré vám zveril pápež František?

„Ďalšou výzvou pre ľudstvo, ktorú pápež pripomenul diplomatom, je kontext utečencov a migrantov a dôležitosť aj nedávnej dohody Global compact, v ktorej sa hovorí o obchodovaní s ľuďmi a o iných násilnostiach. Pápež František viackrát žiadal o modlitbu za skoncovanie s obchodovaním s ľuďmi a o boj proti nemu. (...)

O to sa snažíme v mesiaci február, spolu so Sekciou pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, s Talitha Kum a ďalšími organizáciami. Tento rok v jednom z jeho úmyslov modlitby nás opäť raz pozve načúvať volaniu migrantov, volaniu všetkých tých, ktorí sú obeťami tohto zločineckého obchodovania.“

Venuje sa v modlitebných úmysloch pozornosť aj medzinárodným vzťahom?

„Rovnako diplomatickému zboru pápež pripomenul, že po mnohých rokoch sú všetci biskupi Číny v plnej jednote s nástupcom Petra a s univerzálnou Cirkvou. V jednom zo svojich úmyslov pre rok 2020 nás pozýva modliť sa „za Cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote“.

Hovorí sa v modlitebných úmysloch aj o ekológii a úcte ku stvorenstvu?

„Po tom, ako nás už pápež požiadal o ochranu morí a oceánov, nás v roku 2020 pozve modliť sa a konať v prospech námorníkov, rybárov a ich rodín, ktorí sú tými prvými, 

čo znášajú následky environmentálnej katastrofy.“

Ďalšie úmysly sa týkajú nezamestnaných a tiež aj správneho prístupu k robotizácii...

„Zmeny v našich spoločnostiach menia aj našu prácu. Sú to rýchle zmeny, ktoré je treba sprevádzať, aby slúžili v prospech všetkým. Preto nás pápež vyzve modliť sa, „aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh“. Všetky tieto zmeny v našich spoločnostiach a v našom svete, s ich výzvami, môžu oslabovať, dezorientovať.

Pápež v úmysloch myslí aj na trpiacich a zvlášť na ľudí so závislosťami.

Jeden úmysel pápeža sa týka trpiacich, „aby našli posilu v Ježišovom srdci“. Ďalší úmysel je za tých, ktorí sa nechávajú unášať po cestách smrti v dôsledku rôznych závislostí: zneužívania drog či alkoholu, škodlivého používania nových technológií či pornografie na internete, so všetkými ich následkami. Pápež František žiada o modlitbu „za všetkých, ktorí trpia rozličnými závislosťami, aby dostali účinnú pomoc a nezostali osamotení“.

V roku 2020 Svätý Otec vyzýva aj k modlitbe za diakonov, za ženy v Cirkvi, ako aj za posilnenie osobného vzťahu s Pánom.

„Vieme koľko cirkevných organizácií, združení, hnutí, rehoľných kongregácií sa angažuje v šírení spravodlivosti, vzdelávania a zdravia a v službe tým najchudobnejším. Diakoni sú vo svete znameniami diakonie Cirkvi, sú v službe lásky k blížnemu, sú nablízku predovšetkým tým, čo trpia. V roku 2020 pápež František vyzýva k modlitbe za diakonov, aby boli oživujúcim znamením pre celú Cirkev. Výzva Cirkvi k misii sa týka aj laikov, aby vďaka krstu „mohli mať väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi“ a týka sa to „predovšetkým žien“. Vieme, že je to téma, ktorej sa pápež venuje už istý čas.

Táto misia Cirkvi v službe výzvam pre dnešný svet nie je možná bez osobného a hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. Preto bude pápež prosiť aj o modlitbu za to, aby sme náš osobný vzťah s Pánom „posilňovali Božím slovom a životom modlitby“. 

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 januára 2020, 11:25