Hľadaj

Vatican News

V januári Svätý Otec pozýva k modlitbe na podporu mieru vo svete

Ústredie svetovej modlitbovej siete pápeža „Apoštolát modlitby“ na prahu nového roka 2020 zverejnilo výzvu Svätého Otca s jeho modlitbovým úmyslom na január: „Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete“.

V minútovom videu preloženom do početných jazykov sa pápež František prihovára v rodnej španielčine týmito slovami:  

„Vo svete, ktorý je rozdelený a rozbitý, chcem pozvať k zmiereniu 

a bratstvu medzi všetkými veriacimi a tiež aj všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Naša viera nás vedie k šíreniu hodnôt pokoja, spolunažívania a spoločného dobra.

Modlime sa, aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete. Vďaka!“

Modlitbový úmysel vybraný na január Konferenciou biskupov Slovenska 

sa zameriava na ekumenizmus:

„Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota  medzi  kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.“

Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2020

-mb, jb-

31 decembra 2019, 16:30