Hľadaj

Sídlo Priorátu Maltézskeho rádu na rímskom Aventíne Sídlo Priorátu Maltézskeho rádu na rímskom Aventíne

Maltézsky rád si uctil svojho patróna sv. Jána Krstiteľa

Pri príležitosti Slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je patrónom Zvrchovaného maltézskeho špitálskeho rádu, predsedal v pondelok 24. júna svätej omši v sídle rádu na rímskom Aventíne kardinál Angelo Becciu. Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých je od roku 2017 osobitným pápežským delegátom pre Maltézsky rád v rámci jeho prebiehajúcej vnútornej obnovy.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Za účasti veľmajstra rádu Fra’ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, členov Zvrchovanej rady, rytierov a dám, kardinál Becciu v homílii poukázal na veľkosť sv. Jána Krstiteľa, ktorá spočívala v jeho plnom zameraní sa na úlohu posla vyslaného pred Pánom:

„Má opravdivú veľkosť pred Bohom, ale v nej sa umenšuje, sám ubúda, 

aby Kristus vzrastal. A potom jeho morálny postoj: priamosť v slove, jeho opovrhnutie zlom a egoizmom ako prejav jeho oduševnenosti pre Boha a pre blížneho, jeho uvedomovanie si, že musí platiť za každé vypovedané slovo, jeho odstup od nositeľov moci. A napokon jeho jediná túžba, ktorou bol naplnený: vidieť ako sa napĺňajú činy Mesiáša“.

Kardinál Angelo Becciu, ktorý už druhý rok sprevádza Maltézsky rád ako osobitný pápežský delegát pre proces jeho obnovy, pripomenul poslanie rádu posilňovať vieru a kresťanské hodnoty v stále viac sekularizovanom svete:

„Musíme si všetci uvedomiť, že patriť k Maltézskemu rádu nie je privilégium, nie je to čestný titul, ktorým by sme sa chválili pred svetom, ale je to Boží dar, ktorý treba prijať s vďačnosťou a pokorou.“

Členov rádu kardinál Becciu pri príležitosti sviatku povzbudil k nasledovaniu príkladu ich patróna, Pánovho predchodcu:

„Veľmi početné sú charitatívne a asistenčné aktivity, ktoré členovia rádu 

konajú po celom svete a na ktoré možno byť právom hrdými. Dovolím si pripomenúť vám, že prostredníctvom týchto aktivít ste povolaní byť predchodcami a strážami na okrajoch moderných púští ľudstva. Podľa vzoru sv. Jána Krstiteľa, vykážte von zo svojho srdca pokušenie účelovo ich využívať na získanie priazne sústredenej na vás, ale nech slúžia na to, aby ukazovali vždy a len na Ježiša Krista ako jediný dôvod vašej misie a jedinú nádej sveta. Takto bude vaše svedectvo naozaj autentické, hlboké a kresťansky vierohodné.“

24 júna 2019, 17:35