Cerca

Vatican News
Nový veľmajster Maltézskeho rádu Fra´Giacomo Dalla Torre Fra´Giacomo Dalla Torre sa za posledný rok viackrát stretol s pápežom Františkom  (AFP or licensors)

Nový veľmajster Maltézskeho rádu: Pápež je s voľbou spokojný

Novozvolený veľmajster Zvrchovaného maltézskeho rádu Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto pre Vatican News priblížil súčasnú situáciu vo vzťahu k Svätej stolici a aktuálne výzvy pre rád v službe núdznym. Ako vysvetlil, diplomatická sieť rádu pomáha garantovať prístup do krízových oblastí.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Maltézsky rád, ktorý má od 2. mája nového predstaveného, pokračuje v reforme svojich konštitúcií a právnych noriem. Po období krízy sa súčasný vývoj uberá podľa predstav Svätej stolice, objasnil veľmajster:

Prichádzam z nedávnej cesty do Lúrd, ktorá sa koná každý rok, spolu so 7-tisíc rytiermi, dámami, asistentmi a 1600 chorými. Pri verejnom pontifikálnom otvorení Mons. Becciu zdôraznil, že Svätý Otec je veľmi spokojný s touto voľbou, a že praje všetko dobré procesu reformy rádu.“

Ako potvrdil už začiatkom mája Svätý Otec, Mons. Angelo Becciu zostáva aj naďalej vo funkcii osobitného pápežského delegáta pri Maltézskom ráde:

Motto rádu: Svedectvo viery a služba chudobným a chorým

V poradí 80. veľmajster rádu Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa podelil o dojmy zo svojho zvolenia týmito slovami:

„Je pre mňa veľkou cťou, že som bol zvolený za veľmajstra Maltézskeho rádu, po tom, ako som ho rok viedol ako zástupca. Samozrejme, pociťujem veľkú zodpovednosť, ktorá je súčasťou tohto poslania. Osobitne preto, že je to celoživotná funkcia, a aj pre svetový rozmer, ktorý rád dosiahol. Viac než kedykoľvek máme povinnosť obnoviť naše zakladajúce motto: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum – Svedectvo viery a služba chudobným a chorým. Tieto dva pojmy sú vzájomne hlboko prepojené: práve prostredníctvom služby tým najnúdznejším sa stávame svedkami Kristovho slova.“

Diplomatická sieť pomáha garantovať prístup do krízových oblastí

Zvrchovaný maltézsky rád má nadviazané diplomatické vzťahy s viac než sto štátmi. Veľmajster rádu vysvetľuje ich význam:

„Prístup do krízových oblastí je častokrát veľmi ťažký, ak nie nemožný, a tak je jednou z našich úloh prispôsobiť našu sieť pomoci rýchlo sa meniacim scenárom. Sme svedkami systematického porušovania medzinárodných humanitárnych zákonov. ... Naša diplomatická sieť je pre nás teda nevyhnutná, aby sme mohli garantovať prístup do krízových oblastí a priniesť tam pomoc trpiacim ľuďom. A toto je dôležité, pretože diplomatická sieť má pre nás tento význam, nie je politickou záležitosťou. V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že keď hovoríme o poskytovaní pomoci, nemyslíme len na  lekársku pohotovosť, ale aj na psychologickú či duchovnú pomoc, ktoré sú častokrát odkladané na druhé miesto, avšak pre nás zostávajú centrálnymi v rámci rešpektovania dôstojnosti každého jednotlivca.“

Za zmienku stojí, že nový veľmajster Maltézskeho rádu Fra' Giacomo Dalla Torre je vlastným bratom známeho právnika prof. Giuseppeho Dalla Torre, v súčasnosti predsedu Vatikánskeho súdneho tribunálu a niekdajšieho rektora rímskej univerzity LUMSA.

14 mája 2018, 18:28