Hľadaj

Vatican News
Papa Francesco e Mons. Giovanni Angelo Becciu Papa Francesco e Mons. Giovanni Angelo Becciu  (Vatican Media)

Pápežským delegátom pri Maltézskom ráde zostáva Mons. Angelo Becciu

Mons. Angelo Becciu zostáva naďalej vo funkcii osobitného pápežského delegáta pri Zvrchovanom maltézskom ráde s poslaním sprevádzať proces aktualizácie ústavy a právnych noriem Rádu. Bol potvrdený ako jediný hovorca pápeža v záležitosti vzťahov medzi Svätou stolicou a SMOM.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Mons. Angelo Becciu zostáva naďalej vo funkcii osobitného pápežského delegáta pri Zvrchovanom maltézskom ráde (Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta - SMOM) s poslaním sprevádzať proces aktualizácie ústavy a právnych noriem Rádu. Bol potvrdený ako jediný hovorca pápeža v záležitosti vzťahov medzi Svätou stolicou a SMOM.

Vyplýva to z listu pápeža Františka z 2. mája 2018 adresovaného Mons. Angelovi Becciu, ktorým ho poveril prijatím prísahy nového veľmajstra Rádu Fra´ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto dňa 3. mája. V liste Svätý Otec ďakuje arcibiskupovi Becciu za jeho doterajšiu službu delegáta, ktorú začal 2. februára 2017 a potvrdzuje pokračovanie jeho úlohy:

„Vzhľadom na skutočnosť, že proces duchovnej a právnej obnovy SMOM sa ešte neuzavrel, prosím Vás o pokračovanie vo vykonávaní úradu môjho delegáta až do uzavretia procesu reformy a prakticky až dovtedy, pokým to budem považovať za užitočné pre samotný Rád. Až do toho momentu budete naďalej disponovať plnou mocou a budete mojím výlučným hovorcom pre všetko, čo sa týka vzťahov medzi Apoštolskou stolicou a Rádom.“    

Pápež František uzatvára list apoštolským požehnaním adresátovi, novému veľmajstrovi i všetkým členom Maltézskeho rádu.

04 mája 2018, 12:58