Paieška

Vatican News
Bendroji audiencija Bendroji audiencija  (Vatican Media)

Trečiadienio audiencija. Kelionė Tailande ir Japonijoje

„Brangūs broliai ir seserys, vakar sugrįžau iš apaštalinės kelionės Tailande ir Japonijoje, tai dovana, už kurią dėkoju Viešpačiui“, – bendrojoje trečiadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus. Jis padėkojo savo aplankytiems kraštams už jo priėmimą ir audiencijos dalyviams perteikė svarbiausias kelionės detales.
Popiežiaus audiencija

„Tailandas yra ilgaamžė karalystė, kuri smarkiai modernizavosi. Susitikęs su karaliumi, ministru pirmininku ir kitais valdžios atstovais pagerbiau turtingą dvasinę ir kultūrinę Tailando žmonių tradiciją. Drąsinau įsipareigoti harmonijai tarp skirtingų tautos komponentų, tam,  kad ekonominis vystymasis būtų naudingas visiems, kad būtų užgydytos išnaudojimo, ypač moterų ir nepilnamečių,  žaizdos. Budizmo religija yra šios tautos istorijos ir gyvenimo integrali dalis, todėl nuvykau aplankyti aukščiausiojo budistų patriarcho, eidamas savo pirmtakų pradėtu abipusio vertinimo keliu, kad pasaulyje augtų atjauta ir brolybė. Šiuo požiūriu buvo reikšmingas ekumeninis ir tarpreliginis susitikimas, kuris įvyko didžiausiame šalies universitete“, – pasakojo Šventasis Tėvas.ì

Pasak jo, Bažnyčios Tailande liudijimas vyksta per tarnavimo darbus ligoniams ir paskutiniesiems. Tarp jų išsiskiria šv. Liudviko ligoninė, kurioje jis susitiko su darbuotojais ir kai kuriais ligoniais. Kelionės metu jis susitiko su kunigais ir vienuoliais, su vyskupais, su broliais jėzuitais, nacionaliniame Bankoko stadione aukotose šv. Mišiose – su visa Dievo tauta, o katedroje – ir su jaunimu. „Čia patyrėme, jog naujojoje Jėzaus Kristaus suburtoje šeimoje taip pat yra Tailando tautos veidų ir balsų“, – sakė popiežius. Jis pridūrė, jog tailandiečiai yra „gražių šypsenų tauta“. 

Antroji kelionės dalis susidėjo iš kelių dienų Japonijoje, kurioje popiežius pirmiausia buvo pasitiktas krašto vyskupų. Su jais, anot Pranciškaus, jis kalbėjosi apie iššūkį būti labai maža Bažnyčia, tačiau įsitikinusia, jog yra gyvojo vandens, Jėzaus Evangelijos, nešėja.

„„Saugoti visą gyvybę“ buvo mano vizito šūkis Japonijoje, krašte, kuriame liko branduolinio bombardavimo žaizdos ir kuris visame pasaulyje yra pamatinės teisės į gyvybę ir taiką skelbėjas“, – sakė popiežius Pranciškus ir priminė savo vizito stoteles Nagasakyje ir Hirošimoje, susitikimus su išgyvenusiaisiais bombardavimą ir aukų artimaisiais, tvirtą branduolinių ginklų ir veidmainystės kalbėti apie taiką tuo pat metu pardavinėjant ginklus pasmerkimą. 

Dievo Motinos statulos galva iš Nagasakio, apdeginta 1945 rugppjūčio 9 dienos atominio sprogimo
Dievo Motinos statulos galva iš Nagasakio, apdeginta 1945 rugppjūčio 9 dienos atominio sprogimo

„Po tos tragedijos Japonija parodė nepaprastą sugebėjimą kovoti už gyvenimą, kaip ir nesenos, 2011 metų trigubos nelaimės metu: žemės drebėjimo, cunamio ir avarijos atominėje elektrinėje. Kad saugotume gyvenimą, reikia jį mylėti. Labiausiai išsivysčiusiose šalyse regima didelė grėsmė – gyvenimo prasmės jausmo praradimas“, – sakė popiežius, ir kitais kartais pabrėždavęs, jog ekonominės ar technologinės galimybės nesuteikia trokštamos pilnatvės. Tam reikia meilės ir ypač – dieviškos meilės.

 

„Pirmosios prasmės vakuumo aukos yra jaunuoliai, todėl vienas susitikimas Tokijuje buvo skirtas jiems. Klausiausi jų klausimų ir svajonių, drąsinau kartu priešintis kiekvienai patyčių formai, atsivėrimu Dievui, malda ir tarnyste kitam įveikti baimę ir užsidarymą. Kitus jaunuolius sutikau Sofijos universitete, su visa akademine bendruomene. Šis universitetas, panašiai kaip ir katalikiškos mokyklos, yra labai vertinami Japonijoje“, – sakė popiežius. 

Jis tęsė savo apžvalgą primindamas susitikimus su imperatoriumi Naruhito, valdžios atstovais ir diplomatiniu korpusu, kuriuose kalbėjo apie susitikimo ir dialogo kultūrą, pasižyminčią išmintimi ir plačiu akiračiu. 

„Likdama ištikima savo religinėms ir moralinėms vertybėms, atvira evangelinei žiniai, Japonija galės visus vesti link teisingesnio ir taikesnio pasaulio, link žmogaus ir aplinkos harmonijos“, – sakė popiežius.

„Brangūs broliai ir seserys, patikėkime Dievo gerumui ir apvaizdai Tailando ir Japonijos žmones“, – užbaigdamas audiencijos kalbą pakvietė Šventasis Tėvas.  

Popiežius sveikino piligrimų grupes
Popiežius sveikino piligrimų grupes

Kalbos santraukos buvo perskaitytos prancūzų, vokiečių, portugalų, ispanų, anglų, lenkų ir arabų kalbomis, popiežius taip pat pasveikino šiomis kalbomis kalbančias piligrimų grupes. Tikintiesiems iš Irako, Jordanijos, Libano ir Artimųjų Rytų popiežius priminė evangelisto Mato žodžius, jog Jėzus yra su mumis kiekvieną dieną, iki pasaulio pabaigos. „Jus prašau eiti pirmyn be baimės ir nešti Kristų visoms tautoms. Viešpats ieško visų, nori, kad visi pajustų Jo gailestingumo ir meilės šilumą. Tegu Viešpats jus laimina ir visada saugo nuo piktojo“, – sakė Pranciškus.

 

Sveikinime maldininkams italų kalba Šventasis Tėvas priminė apie šeštadienį Limoje įvykusią kunigo Donizetti Tavares beatifikaciją. Jis buvo savo žmonėms visiškai atsidavęs ganytojas, drąsus vargšų gynėjas ir evangelinio gailestingumo liudytojas. Visi – kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai – gali palaimintojo Donizetti tikėjimo liudijimą padaryti savu nuosekliais ir Evangelijos įkvėptais gyvenimo pasirinkimais. „Aplodismentai naujam palaimintajam!“, – kvietė popiežius. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 27, 12:27