Paieška

Vatican News

Popiežius aplankė aukščiausiąjį budistų patriarchą

Ketvirtadienio rytą popiežius aplankė Phra Muniwongą, Tailando budistų aukščiausiąjį patriarchą, budistų vienuolių ordino galvą ir budistų ordino tarybos galvą. Jis reziduoja Wat Ratchabophit karališkojoje šventykloje Bankoke.
Popiežiaus ir Tailando budistų patriarcho susitikimas
Popiežiaus ir Tailando budistų patriarcho susitikimas

„Tailando budistų vardu aš dėkoju už jūsų šventenybės vizitą Tailando karalystėje ir už susitikimą su manimi šiandien. Tai istoriškai svarbus įvykis, kuris liudija apie stiprią ir gražią Katalikų Bažnyčios ir Tailando budistų draugystę“, – pažymėjo Phra Muniwong, kuris išvardijo karališkoje šventykloje palaidotus Tailando karalius, įvairiomis progomis susitikusius su popiežiais, pradedant nuo Ramos V ir popiežiaus Leono XIII susitikimo Romoje 1897 metais. Budistų vienuolis padėkojo už draugišką vizitą tardamas, kad jis norėtų atsakyti šimteriopa draugyste.

„Dėkoju už jūsų mielus svetingumo žodžius. Džiaugiuosi, kad pradėdamas savo vizitą šioje valstybėje galėjau aplankyti šią karališką šventovę, jos mylimai tautai būdingų vertybių ir mokymų simbolį“, – sakė Pranciškus, atsakydamas į patriarcho sveikinimą, pabrėždamas budizmo pagarbą gyvybei ir senoliams, skatinimą gyventi blaivų ir santūrų gyvenimą, vertinti sunkų darbą ir discipliną.

 

Popiežius Pranciškus priminė prieš beveik penkiasdešimt metų įvykusį popiežiaus Pauliaus VI ir tuometinio aukščiausiojo budistų patriarcho Phra Wanarato susitikimą. Jis ženklino lūžį abiejų religinių tradicijų santykiuose, naują kelią kartu, augantį vienas kito pažinimą ir draugystę. Savo vizito Tailande metu ir Jonas Paulius II apsilankė aukščiausiojo patriarcho šventykloje. Pranciškus priminė, kad ir jis pats prieš kurį laiką audiencijoje priėmė Wat Pho šventyklos vienuolių delegaciją.

„Tai maži žingsniai, kurie leidžia ne vien mūsų bendruomenėse, bet ir pasaulyje, taip skatinamame skleisti ir gimdyti skilimus bei atskirtį, liudyti, kad susitikimo kultūra yra įmanoma“, – pažymėjo Šventasis Tėvas ir pabrėžė, kad religijos turi būti brolybės skatintojos ir skleidėjos. Pranciškus padėkojo, kad prieš daugiau nei keturis amžius į Tailandą atvykę krikščionys galėjo džiaugtis religijos laisve, gyventi taikoje ir santarvėje su broliais ir seserimis budistais.

„Šiame abipusio pasitikėjimo ir brolybės kelyje trokštu pakartoti savo asmenišką ir visos Bažnyčios įsipareigojimą stiprinti atvirą ir pagarbų dialogą vardan jūsų tautos taikos ir gerovės“, – sakė popiežius ir pasidalijo geros kaimynystės bei bendrų gerų darbų dėl žmonių, ypač vargstančiųjų,  viltimi.

 

Popiežius aukščiausiajam budistų patriarchui įteikė kelias dovanas. Tarp jų buvo lėkštutė su šv. Petro bazilikos atvaizdu, pagaminta vieno tūkstantmete tradicija garsėjančio Kaltadžironės miesto Sicilijoje keramikos meistro. Popiežius taip pat įteikė Dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį jis pasirašė su Al Azharo didžiuoju imamu, kopiją.

Po to privačiai popiežius ir patriarchas toliau kalbėjosi apie tai, kokia svarbi yra abiejų religijų brolybė dėl taikos, dėl pagalbos vargstantiems ir kenčiantiems. Jie taip pat kalbėjo apie švietimą ir apie misijas, kurios negali būti užkariavimas arba nesąžiningas prozelitizmas. (RK / Vatican News

2019 lapkričio 21, 11:20