Paieška

Misionierių šeimų iš JAV būstinė Haityje Misionierių šeimų iš JAV būstinė Haityje 

Haityje pagrobta misionierių šeimų grupė

Krikščioniška labdaros ir pagalbos organizacija iš JAV pranešė, kad Haityje pagrobta jos vardu dirbusi misionierių šeimų grupė. Spėjama, kad už spalio 16 dienos pagrobimą atsakinga ta pati grupuotė, kuri įkaitais buvo paėmusi septynis vienuolius.

„Christians Aid ministries“ centrinė būstinė yra Ohajo valstijoje. Pasak jos pranešimo, pagrobtą misionierių šeimų grupę sudarė šeši vyrai, šešios moterys ir penki vaikai. Vienas iš pagrobtųjų – Kanados pilietis, likusieji – JAV piliečiai. „Christians Aid ministries“ misionierių šeimų grupė pagrobta netoli Haičio sostinės, prie jų įrenginėtų namų našlaičiams.

Spalio 18 dieną „Christians Aid ministries“ centrinė būstinė padėkojo Haičio ir JAV valdžioms, kurios buvo informuotos apie pagrobimą ir pažadėjo pagalbą. Tuo pat metu misionierių šeimas ji patiki Apvaizdos globai. „Prisidėkite prie mūsų maldos, kad Dievo malonė sustiprintų vyrus, moteris ir vaikus, kurie laikomi įkaitais. Pasaulyje, kuriame jėga ir smurtas vertinami kaip problemų sprendimai, mes tikime Dievo kvietimu krikščionims įveikti blogį gerumu (Rom 12,  21). Melskite, kad pagrobtieji rastų jėgų parodyti Dievo meilę. Pagrobėjai, kaip ir visi žmonės, sukurti pagal Dievo paveikslą ir gali pasikeisti, jei atsigręš į Dievą. Trokštame, kad mūsų darbuotojai būtų saugiai išlaisvinti, taip pat trokštame, kad pagrobėjai būtų perkeisti Jėzaus meilės, vienintelio taikos, džiaugsmo ir atleidimo šaltinio“, – rašoma organizacijos komunikate.

Deja, pagrobimai Haityje nėra naujiena. Pasak Haičio analizės ir žmogaus teisių centro (CARDH) pranešimo, paskelbto spalio 7-ąją, nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos užregistruoti 628 žmonių pagrobimai išpirkos tikslais. Išpirkos dydis prasideda nuo 100 dolerių: vienoje iš skurdžiausių pasaulio valstybių daugeliui šeimų tai didelė suma. Tačiau neretai reikalaujama tūkstančių dolerių.  

Atrodo, kad už didžiąją dalį pagrobimo atvejų skaičių atsakinga viena organizuota nusikaltėlių grupuotė, veikianti Haičio sostinėje ir jos apylinkėse, kontroliuojanti ištisus miesto kvartalus, taip savimi pasitikinti, jog socialiniuose tinkluose skelbia ginklais apkabinėtų savo narių nuotraukas ir komentuoja nusikaltimus – plėšimus, užpuolimus, šaudynes. Ji atsakinga už didelį žmonių gyvybių skaičiaus praradimą. Tai ta pati grupuotė, kuri šių metų balandžio mėnesį pagrobė septynis vienuolius, penkis kunigus, tarp kurių du prancūzus, ir dvi moteris vienuoles. Protesto vardu Haičio vyskupų konferencija, daugybę kartų pasmerkusi kasdienybe tapusį smurtą, kuriam laikui uždarė katalikiškus universitetus ir mokyklas.

Politikos apžvalgininkai Haitį, sukrėstą dviejų didelių žemės drebėjimų, nusinešusių daug gyvybių ir sunaikinusių infrastruktūrą, nevengia pavadinti „žlugusia valstybe“, kuri nebepajėgia užtikrinti tvarkos, saugumo ir būtiniausių socialinių paslaugų visuomenei. Tokiame kontekste suklestėjo gaujų smurtas ir savivalė. Valstybę kamuojantį chaosą liepos mėnesį vainikavo prezidento Jovenelio Moise nužudymas jo paties rezidencijoje. (RK / Vatican News)

2021 spalio 19, 15:38