Paieška

Kadras iš vieno iš daugelio protestų Haičio sostinėje Kadras iš vieno iš daugelio protestų Haičio sostinėje 

Haičio vyskupai smerkia tyčines teisininkų žudynes

Rugpjūčio 31-ąją Haičio katalikų vyskupai vieningai pasmerkė advokato, konstitucinės teisės eksperto Monferrier Dorvalio nužudymą vėlų rugpjūčio 29 dienos vakarą. Tai ketvirta tyčinė žmogžudystė vos per kelias dešimtis valandų, nukreipta prieš teisininkus, advokatus, žmogaus teisių aktyvistus. Juos vienijo tai, kad jie viešai kritikavo bevaldystę, korupciją ir saugumo trūkumą.

Pasak Haičio vyskupų konferencijos pareiškimo, žmogžudystės tapo kasdienybe, o visuomenė gyvena nuolatinio šoko, traumos, nerimo, pykčio būklėje. Žudynės ne vien atima gyvybę, bet taip pat naikina teisės, santarvės, dialogo, broliškumo, taikos principus, būtinus harmoningam visuomenės audiniui.

„Iš visų jėgų protestuojame prieš visuotinį nesaugumą, ginkluotų gaujų smurtą, kuris  kankina šalį, sėja mirtį ir gedulą, kančią, neviltį šeimose. Visa tai stumia Haitį į prarają. Kodėl valdžia ir tvarkos palaikymo jėgos lieka abejingos, sukryžiuotomis rankomis, nieko nedaro? Kodėl kraštas atiduodamas nusikaltėliams ir žudikams? Tai nebegali tęstis. Žmonės nebegali to pakelti. Jiems jau pakanka kalbų, tuščių pažadų ir tyrimų be rezultatų. Žmonės reikalauja greitų, konkrečių ir tvirtų žingsnių, kad būtų išrautas nesaugumas ir nebaudžiamumas, didinantys skurdą ir neviltį. Mes sakome kartu su visais: to jau per daug!“, – rašo Haičio sostinės arkivyskupas Launay Saturné, krašto vyskupų konferencijos pirmininkas, ir kiti ganytojai. Pasak jų, būtina kuo skubiau reaguoti, kad Haitis galutinai nepanirtų į tamsybes, kuriose nebus laimėtojų, tik pralaimėtojai. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 01, 15:27