Paieška

Protestas Haityje prieš dešimties katalikų pagrobimą Protestas Haityje prieš dešimties katalikų pagrobimą 

Bažnyčios streikas Haityje

Haityje ketvirtadienio, balandžio 15 dienos, vidudienį skambėjo katalikų bažnyčių varpai prieš „pagrobimų diktatūrą“ ir buvo aukotos Mišios, kad Dievas leistų Haičiui pasikeisti į gera.

Tą pačią dieną surengtas bažnytinių institucijų streikas: Haičio vyskupai, protestuodami dėl dešimties katalikų – penkių kunigų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių – pagrobimo kovo 11 dieną, laiške paprašė dvasininkų ir sielovados darbuotojų šią sunkią valandą palydėti Dievo tautą ir palaikyti gyvą viltį taip, kaip prašo popiežius Pranciškus.

Haičio vyskupai paskelbė, jog ketvirtadienį protesto ženklan dėl dešimties katalikų pagrobimų neveiks katalikiškos institucijos. „Neturime suteikti banditams galios žudyti, prievartauti ir plėšikauti; turime vienytis maldoje už tai, kad kraštas taptų geresniu“, – parašė balandžio 13-osios laiške Haičio vyskupai.

Sostinės Port o Prenso vakariniame priemiestyje Croix-des-Bouquets dešimt katalikų pagrobusi ginkluota gauja pareikalavo milijono eurų išpirkos.

Pagrobimai ir smurto proveržiai yra dažni reiškiniai Haityje, kuris yra vienas iš vargingiausių pasaulio kraštų, pastaruoju laikotarpiu patiriantis gilią ekonominę, politinę ir socialinę krizę, prie kurios reikšmingai prisidėjo pastarojo meto uraganai, žemės drebėjimai ir epidemijos, ypač kraštą praklupdęs 2010 metų sausio 12 dienos žemės drebėjimas.

Solidarumą Haičio Bažnyčiai pareiškė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos (CELAM) prezidiumas, pareiškime pasmerkęs žiaurų ir nežmonišką pagrobimą. „Pakeltu balsu ir visomis jėgomis smerkiame šį įvykį, keliantį pavojų dešimties Dievui ir artimui pasiaukojusių žmonių sveikatai ir gyvybei“. Bažnyčia Lotynų Amerikoje prašo pagrobėjų „vardan meilės, teisingumo ir gailestingumo Dievo nedelsiant paleisti visus neteisėtai pagrobtus brolius“, – pareiškė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumas laiške Haičio vyskupų konferencijos pirmininkui Launay Saturné, Kap Haitjeno arkivyskupui. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 15, 14:51