Paieška

Martinas Lee, Honkongo politikas, katalikas, demokratijos balsas Martinas Lee, Honkongo politikas, katalikas, demokratijos balsas 

Honkonge tarnavęs misionierius: „Šįvakar į kalėjimą įžengė brangūs draugai“

„Honkongas, kokį pažinojome, nebeegzistuoja. Apie tai jau rašau kurį laiką, bet šiandien, viską paėmus, viena iš liūdniausių dienų, taip pat asmeniniame plane, nuo to laiko, kai laisvė mirė. Septyni opozicijos lyderiai sulaukė nuosprendžių dėl esą neteisėtų susirinkimų. Nuosprendžiai kiekvienam skirtingi, kai kuriems, tarp jų Martinui Lee, bausmė atidėta, galbūt dėl senyvo amžiaus. Tačiau šįvakar į kalėjimą žengia kiti brangūs bičiuliai, tarp kurių Lee Cheuk-yan, Cyd Ho ir Leung Kwok-hung. Jaunieji Joshua Wong ir Agnes Chow jau kalėjime“, – balandžio 16 dienos straipsnyje „Missione e Mondo“ rašo t. Gianni Criveller.

Šis Popiežiškojo užsienio misijų instituto (PIME) Milane dėstytojas apie Honkongą gali kalbėti remdamasis tiesiogine patirtimi, mat 27 metus lankė Honkongo Šventosios Dvasios seminariją kaip lektorius, pažino kraštą ir jo žmones.     
 

Balandžio 1-ąją dieną Honkongo teismas paskelbė nuosprendį – iki 19 mėnesių įkalinimo – septyniems asmenims už 2019 metų rugpjūčio 18 dienos manifestacijos organizavimą. Galima priminti, kad šioje milžiniškoje, bet taikioje manifestacijoje dalyvavo apie 1,7 milijono asmenų. Manifestacija buvo nukreipta prieš Honkongo savarankiškumą ir demokratiškumą mažinusį įstatymo projektą ir prieš agresyvius policijos veiksmus. Nuo to laiko vienvaldės Kinijos komunistų partijos spaudimu laisvės ir demokratijos erdvės Honkonge buvo dar labiau apkarpytos arba visai užgniaužtos. 

Penki iš devynių nuteistųjų priklausė katalikiškai aplinkai. Savo straipsnyje t. Gianni Criveller pristato nuteistuosius, savo draugus, komunistinėje retorikoje tapusius nusikaltėliais. Jauniausiam – 64 metai, vyriausiam – 82 metai. Bet pažvelgus iš arčiau tampa aišku, kad tai ne nieko nepaisantys maištininkai, o patyrę, gerbiami politikai, pripažinti visuomenės veikėjai, kurie užtikrino, kad manifestacijos būtų taikios, disciplinuotos. 

Tarp jų išsiskiria Martinas Lee, vyriausias iš visų, advokatas, buvęs parlamentaras, vienas iš senojo Honkongo konstitucinio įstatymo autorių, „Demokratinės partijos“ steigėjų, vadintas demokratijos tėvu. T. Criveller taip pat jį atsimena iš rytinių šv. Mišių Šv. Juozapo bažnyčioje. Šis, jo žodžiais tariant, išmintingas, ramus, geras, tvirtų idealų žmogus daug metų teikė patarimus Honkongo katalikų vyskupijai, buvo daugelio mylimas ir vertinamas. Tad jo byla neišvengiamai sužeidė ir katalikų bendruomenę, jos ryšius. 

Lee Cheuk-yan teismo dieną
Lee Cheuk-yan teismo dieną

Lee Cheuk–yan, 64 metų amžiaus, parlamentaras ir profsąjungininkas, taip pat gerai žinomas katalikų rate, nors pakrikštytas Anglikonų Bažnyčioje. Jo žmona Elizabeth, taip pat profsąjungos lyderė, kartu su dviem seserimis, likusiomis našlaitėmis, užaugo PIME misionieriaus Adelio Lambertoni globoje. Lee ir Elžbieta visą savo gyvenimą skyrė socialiniam teisingumui, kuris buvo motyvuotas krikščionišku tikėjimu. Su Lee, atsimena t. Criveller, jis paskutinį kartą matėsi Milane 2019 metais, kai viename seminare pristatė Honkongo krikščionių socialinę veiklą. Cyd Ho, kita nuteista parlamentarė, 66 metų amžiaus, taip pat buvo katalikė. Dar viena nuteistoji – 73 metų advokatė, buvusi parlamentarė, intelektualė Margaret Ng, laisvės ir demokratijos balsas nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio. Savo nuosprendį ji palydėjo advokatų globėjo ir kankinio šv. Tomo Moro, atsisakiusio palenkti teisingumą karaliaus savivalei, žodžiais: „Esu įstatymo tarnas, tačiau dar pirmiau – tautos. Nes įstatymas turi tarnauti tautai, o ne tauta įstatymui“. Kataliku jau brandžiame amžiuje, po pažinties su Honkongo katalikų arkivyskupu ir kardinolu Josephu Zen, tapo ir Jimmy Lai, populiariausio Honkongo laikraščio „Apple day“ steigėjas, 72 metų amžiaus vyras, taip pat vienas iš nuteistųjų balandžio 1-ąją. Teismo metu senasis kardinolas Zen stovėjo, su grupe kitų, lauke už durų. Kiti du tą dieną išgirdę nuosprendį –  sąlyginai nuteistas drąsusis politikos veteranas Albert Ho, 69 metų amžiaus, ir 65 metų socialinio aktyvizmo ikona Leung Kwok-hung. 

Margaret Ng savo nuosprendį pakomentavo Šv. Tomo Moro žodžiais
Margaret Ng savo nuosprendį pakomentavo Šv. Tomo Moro žodžiais

„Nuo šiandien kalėjime atsidūrė, jei bausmė nebuvo sąlyginė ar atidėta, vyrai ir moterys liudytojai, nubausti už pilietinį įsipareigojimą, kai kurie už tai, kad savo profesiniame ir politiniame gyvenime vadovavosi tikėjimu. Tai mūsų dienų išpažinėjai – jie nusipelno daugiau dėkingumo. Tačiau mūsų laikai ir šis pasaulis nemėgsta laisvės ir tų, kurie kovoja už ją, asmeniškai sumokėdami labai didelę kainą“, – rašo t. Gianni Criveller. (RK / Vatican News)

2021 balandžio 19, 14:55