Paieška

Vatican News
Beveik kasdien Honkonge vyksta didesni ar mažesni susibūrimai Beveik kasdien Honkonge vyksta didesni ar mažesni susibūrimai  (AFP or licensors)

Saleziečio malda už jaunuolius Honkongo krizėje

Rugpjūčio 18 dienos manifestacija Honkonge, kurioje, manoma, dalyvavo net 1,7 – 2 milijonai žmonių, apie ketvirtadalį bendros populiacijos, ir planai rugpjūčio 31 dieną, šeštadienį, surengti dar vieną įspūdingą susibūrimą rodo, jog visuomenės protestai toli gražu neišsisemia, priešingai, stiprėja. Primename, jog šios manifestacijos tęsiasi jau keletą mėnesių. Jas išprovokavo Honkongo autonominio regiono valdžios įstatyminis projektas dėl sulaikytų asmenų ir kalinių išdavimo kontinentinei Kinijai. Manifestantų akyse tai žingsnis į autonomijos ir politinės kultūros praradimą.

Pilietinėse manifestacijose dalyvavo ir krikščionys, viena iš religinių mažumų šiame krašte. Honkonge sugyvena įvairios krikščioniškos konfesijos, tarp kurių dydžiu išsiskiria anglikonai ir katalikai. Krikščionių lyderiai pabrėžia teisę pasisakyti visiems svarbiais klausimais, dalyvauti demonstracijose, tačiau taikiai. Deja, gatvės susirėmimų neišvengta, nors, palyginus su žmonių masėmis, jie nebuvo dideli ir itin destruktyvūs.  

Misionierių žinių agentūra EDA paskelbė saleziečio iš Honkongo Karolio Cheung apmąstymą, pasakytą tikintiesiems prieš praėjusio sekmadienio manifestaciją. Pasak jo, tai ne „mažų ir greitų pergalių“, o „ilgos kovos“ metas.

„Šiandien kalbama ne apie paprastus skirtingų politinių pozicijų klausimus. Kalbama apie vyriausybės piktnaudžiavimą, apie neteisėtai sulaikytus ir persekiojamus asmenis. Ar galime tylėti, kaip krikščionys, kai pasauliui reikia mūsų balso? Už valdžią turime melstis, bet taip pat tvirtai pasisakyti, kai ji klysta. Viešpats mus sukūrė orius ir laisvus. (...) Turime sustabdyti kančias, nulemtas neprotingų ir smurtingų valdžios veiksmų. Šiandien turime apsaugoti savo jaunuolius, savo Honkongą ir Jėzų nuo neteisingų bylų, kad Jis nebūtų iš naujo klaidingai apkaltintas ir stumdomas. 1989 birželio 4-ąją Tiananmenio aikštėje buvo žudomi jaunuoliai. Tas pats gali pasikartoti Honkonge. Todėl turime būti nuosaikūs. Šiose Honkongo piliečių demonstracijose prieš valdžią nematėme jaunuolių tikros prievartos aktų. O policijos prievarta akivaizdi. Du milijonai asmenų išėjo į gatvę reikalauti ekstradicijos įstatymo projekto atšaukimo, tačiau centrinė valdžia yra kurčia kvietimui. Jei ji ignoruoja mūsų balsus, kodėl turėtų klausyti jaunuolių? Telaimina mus Dievas, telaimina mūsų jaunuolius ir Honkongą. Taikiai, išmintingai ir lanksčiai žadinkime visų sąžines. Drįskime atsistoti ant kojų išdidžiai, viltingai ir be baimės“. (RK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 22, 17:17