Keresés

Vatican News
VI. Pál pápa Aldo Moro temetési szertartásán VI. Pál pápa Aldo Moro temetési szertartásán 

VI. Pál pápa imája Aldo Moro temetésén

Itt jegyezzük meg, hogy azért foglalkozunk Aldo Moro olasz politikus, VI. Pál barátja tragédiájával, mert a közelmúltban kinevezték boldoggá avatási ügyének posztulátorát.

P. Szabó Ferenc SJ - Vatikán

(1978. május 13-án)

És most ajkunk lezárva valami óriási nehezék által, hasonló ahhoz a kőhöz, amelyet Krisztus sírja bejáratához hengerítettek, amikor a  „De profundis” kiáltására  szeretnék megnyitni, hogy kifejezzük a kimondhatatlan fájdalmat, amellyel a jelenlegi tragédia elfojtja hangunkat. 

Urunk, hallgass meg minket!

És ki hallhatja meg  panaszunkat, ha nem Te, élet és halál Istene? Te nem hallgattad meg esdeklésünket Aldo Moro sértetlenségéért, e jó, szelíd, bölcs, ártatlan ember, barátunk megmentésért; de Te, Urunk, soha nem hagytad el halhatatlan lelkét, akit megjelölt abba a Krisztusba vetett hit, aki a Feltámadás és az Élet. Érte, érte könyörgünk.

Urunk, hallgass meg minket!

Add ó Istenünk, Irgalmasság Atyja, hogy ne szakadjon meg a közösség, amely jóllehet a halál sötétségében még összeköti a megholtakat és e időbeli létezésünket, minket még élőket ezen a napon, amelynek napja könyörtelenül leáldozik. Nem hiábavaló a mi megváltott  létünk programja: testünk fel fog támadni és örök élet vár ránk! Ó,  bárcsak hitünk felfogná ezt a megígért valóságot! Meglátjuk majd Aldót és minden Krisztusban élőt, akik boldogok Isten végtelenségében!

Urunk, hallgass meg minket!

Ó Urunk, addig is add meg, hogy megnyugodva Kereszted erejében, szívünk meg tudja bocsátani az igazságtalan és halálos sérelmet, amely ezt a kedves Embert sújtotta  és azokat, akiknek hasonló sors jutott osztályrészül. Add, hogy mi összegyűjtsük az ő nemes emlékezete tiszta leplébe egyenes lelkiismeretének örökségét, emberi és szívélyes  példaadását, polgári és spirituális  elkötelezettségét a szeretett olasz nemzet szolgálatában.

Urunk, hallgass meg minket!

VI. Pál könyörgése után a gyászszertartásra összegyűltek csendes elmélkedése és imája következett. Ezután VI. Pál megindultan együttérzését fejezte ki a megölt képviselő hozzátartozóival és mindazokkal, akik hasonló erőszak áldozatai voltak, majd jelezte, hogy áldását adja a Bazilikában lévőkre és mindazokra, akik a Szent Péter-téren, valamint a rádión és a televízión keresztül követték a  szertartást.

16 július 2018, 15:37