Keresés

Jogi előírások

A Kommunikációs Titkárság (a továbbiakban‘KT’) a Római Kúria dikasztériuma, amelyet Ferenc pápa 2015. június 27-én hozott létre „A jelenlegi kommunikációs helyzet” k. Motu Proprio formában írt Apostoli Levelével. A dikasztérium az Apostoli Szék kommunikációs rendszerének a felelőse.

A KT feladata, hogy kifejlesszen egy új, egységes, integrált és multimediális kommunikációs rendszert az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában, amely képes érvényre juttatni mindazt, ami az Apostoli Szék kommunikációs struktúráján belül kifejlődött a történelemben.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen portál (a továbbiakban Portál) oldalaihoz való hozzáférés, azok böngészése és használata, valamint az ott felkínált szolgáltatások használata maga után vonja, hogy a felhasználó (a továbbiakban ‘Felhasználó’) elfogadja az alábbi “Felhasználási feltételeket”.

A KT fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül és bármelyik pillanatban, kizárólag saját döntése alapján módosítsa és/vagy felfrissítse a Portál tartalmát és a jelen ‘Felhasználási feltételeket’, magán a Portálon való közzététel révén értesítve erről a Felhasználót. A ‘Felhasználási feltételekhez’ való hozzáférés a módosítást és/vagy frissítést követően a Felhasználó részéről maga után vonja azok teljes egészében való elfogadását.

Szellemi tulajdonjogok

A Weboldal tartalmai, mint például - a teljesség igénye nélkül - a képek, a hangok, a videók, a zenék, a szövegek, a fényképek, a grafika, a fájlok, a védjegyek, a logók, a hírek, a szoftver és minden egyéb anyag és/vagy bármilyen formátumú információ (a továbbiakban ’Tartalmak’) a KT kizárólagos tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak. Mindenesetre sem egészben, sem részben, semmilyen formában vagy semmilyen eszköz által nem lehet felhasználni, módosítani, másolni, terjeszteni, közzétenni, lejátszani, átruházni, sokszorosítani vagy más módon elérhetővé tenni ezeket a KT előzetes, írásos beleegyezése nélkül, beleértve az értékesítést, az alhasznosítási engedélyt, származékos művek alkotását vagy bármilyen módon történő hasznosítást, még ha ingyenesen is.

A Portál tartalmazhat képeket, dokumentumokat, termékeket, logókat és védjegyeket is harmadik felektől, akik kifejezetten engedélyezték a KT-t azok közzétételére a Portálon, és amelyek szintén szerzői jog védelme alatt állnak.

Kifejezetten tilos a KT védjegyének és/vagy logójának felhasználása.

A ’Kommunikációs Titkárság’ nevét nem lehet más weboldalak internetcímeként vagy ilyen címek részeként felhasználni.

A felelősség korlátozása

Jelen Portál jóhiszeműen jeleníti meg Tartalmait és a KT gondja, hogy ezek a Tartalmak megfeleljenek a megbízhatóság, pontosság és teljesség követelményeinek. Ugyanakkor előfordulhatnak hibák, pontatlanságok és hiányosságok és a KT semmilyen felelősséget nem vállal e tekintetben. Gondoskodik az esetlegesen jelzett hibák gyors kijavításáról.

A KT nem vállal semmilyen felelősséget a Tartalmak harmadik felek általi felhasználásáért.

A KT semmilyen esetben sem tekinthető felelősnek esetleges számítógépes vírusokért vagy fertőzésekért, amelyeket a Felhasználó észlelhet a Portálhoz való hozzáférésből és/vagy az azon történő navigációból adódóan.

A KT semmilyen felelősséget nem vállal harmadik felek weboldalainak tartalmaiért, amelyekkel a KT Portálja hiperhivatkozást (a továbbiakban ’linket’) aktivált, sem a Felhasználó részéről történő felhasználásukért. A linkek nem jelentik a kapcsolódó weboldalak jóváhagyását, amelyek minőségéért, tartalmaiért és grafikájáért a KT nem vállal semmilyen felelősséget. A Felhasználó, ha úgy dönt, hogy megtekinti a fent említett weboldalakat, ezt saját kockázatára teszi, teljes felelősséget vállalva magára esetleges vírusok vagy fertőzések által okozott károkért, amelyek az említett weboldalak hozzáféréséből és/vagy megtekintéséből származnak.

A KT semmi esetre sem tekinti magát felelősnek semmiféle közvetlen vagy közvetett károkért és/vagy veszteségekért és/vagy sérelmekért, amelyek a Portál és/vagy a Tartalmak felhasználásából származnak vagy bármilyen módon ahhoz kapcsolódnak vagy a hozzá kapcsolódó weboldalak tartalmának megjelenítéséből és/vagy használatából adódnak, és amelyek harmadik feleket érinthetnek.

A személyes adatok védelme

A KT garantálja, hogy a Felhasználó személyes adatait, amelyeknek a Portálon elérhető szolgáltatások (a továbbiakban ’Szolgáltatások’) felhasználása következtében jut birtokába, szigorúan bizalmasan és kizárólag olyan célokból kezeli, amelyek a Szolgáltatások körébe tartoznak. A Weboldalnak szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek birtokába juthatnak a Felhasználó személyes adatainak, amennyiben előzetesen garantálták, hogy az adatkezelésben a titoktartási kötelezettséget a KT szintjén biztosítják.

A fent említett Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó automatikusan hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez és amennyiben nem ért ezzel egyet, nem veheti igénybe a Portálon elérhető Szolgáltatásokat.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen ’Felhasználási feltételeket’ a Vatikánvárosban érvényben lévő törvény szabályozza és minden esetleges vita, amely a feltételek értelmezéséből vagy végrehajtásából ered, Vatikán Városállam Bíróságának kizárólagos joghatóságába tartozik.