Hledejte

Diskuse v synodní aule během loňského říjnového zasedání synody o synodalitě Diskuse v synodní aule během loňského říjnového zasedání synody o synodalitě  (Vatican Media)

Vatikán hostí setkání zaměřené na synodalitu v církevních hnutích

Dne 13. června se ve Vatikánu koná Výroční setkání moderátorů sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství, které pod titulem „Výzva synodality pro misii“ pořádá Dikasterium pro laiky, rodinu a život.

Vatican News

Přibližně 200 účastníků se zapojí do Výročního setkání s moderátory sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství, které pořádá Dikasterium pro laiky, rodinu a život a které se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2024 v prostorách nové synodní auly ve Vatikánu. Tématem setkání bude „Výzva synodality pro poslání“. Církev prostřednictvím synody o synodalitě prožívá období konzultací, reflexe a dialogu, aby mohla plně realizovat svůj synodální rozměr, který je součástí její přirozenosti jako tajemství společenství podle obrazu trojičního společenství.

Synodalita přítomná v hnutích a sdruženích věřících

Cílem letošního setkání s moderátory mezinárodních sdružení je poukázat na některé příklady synodálních struktur a postupů, které se již experimentálně uplatňují ve sdruženích a hnutích a které mohou být příkladem a podnětem pro celou církev, jako je sdílení života z víry v malých skupinách nebo malých společenstvích, rozlišování v komunitě, spoluzodpovědnost laických a svěcených služebníků při přebírání řídících rolí, zapojení manželských párů a mladých lidí do evangelizace, charitativní a sociální činnosti atd. Účastníci výročního setkání s moderátory budou také vyzváni, aby se zamysleli nad všemi těmi synodálními rozměry, které představují nové výzvy pro růst sdružení a hnutí.

Misie jako cíl synodality

Téma dne je zasazeno do konečného církevního cíle, kterým zůstává misie, která jediná je schopna dát synodální cestě plný smysl, konkrétnost a účinnost. Program dne bude zahájen společnou mší v bazilice svatého Petra, které bude předsedat kard. Kevin Farrell, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Poté účastníky přijme na audienci Svatý otec František.

Po uvítání kard. Kevina Farrella jsou na programu dvě hlavní promluvy. Prof. Rafael Luciani, profesor Katolické univerzity Andrés Bello (Venezuela), představí téma Misie jako cíl synodality a Dr. Elisa Lisiero z organizujícího dikasteria vyzve účastníky k zamyšlení nad synodalitou ve zkušenosti hnutí. Setkání bude jako vždy charakterizovat dostatek času na sdílení a prostor pro otázky a volné vstupy účastníků.

Stejně jako v minulých letech jsou na výroční setkání s moderátory zváni všichni představitelé sto sedmnácti mezinárodních sdružení věřících, soukromých i veřejných, a další subjekty s právní subjektivitou, nad nimiž má dikasterium přímou pravomoc a jejichž život a rozvoj je povinno doprovázet (srov. Praedicate evangelium, č. 134). Na internetových stránkách dikasteria (www.laityfamilylife.va) je k nahlédnutí aktualizovaný adresář se seznamem a kontakty na sdružení, církevní hnutí a nová společenství.

11. června 2024, 12:27