Hledejte

Zasedání synody o synodalitě v říjnu loňského roku Zasedání synody o synodalitě v říjnu loňského roku  (Vatican Media)

Začala práce na Instrumentum laboris ke druhému zasedání synody

Přibližně dvacet teologů z celého světa přijelo do Říma, aby zahájili práci na pracovním dokumentu pro druhé zasedání XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody.

Vatican News

Dokumentem „Směrem k říjnu 2024“, který byl v prosinci loňského roku zaslán všem biskupům světa, požádal generální sekretariát synody místní církve a skupiny církví, aby prohloubily některé aspekty souhrnné zprávy, které jsou pro téma synody zásadní, a to od vůdčí otázky celého synodálního procesu: „JAK být synodální církví ve svém poslání?“. V posledních měsících jednotlivé místní církve vykonávaly svou práci zasíláním příspěvků prostřednictvím biskupských konferencí, východních katolických církví a mezinárodních setkání biskupských konferencí.

Grech: Synodální církev je živou realitou

„Zvláště na mě zapůsobilo zapojení celého církevního společenství do tohoto dlouhého procesu rozlišování,“ říká kardinál Mario Grech, generální sekretář generálního sekretariátu synody. „Kromě úvah, které jsou výsledkem práce na souhrnné zprávě prvního zasedání, se k obdrženým materiálům často přidávají skutečná svědectví o tom, jak jednotlivé církve synodalitu nejen chápou, ale již ji uvádějí do praxe. Synodální církev není snem, který se má uskutečnit, ale již živou realitou, která vytváří kreativitu a nové modely vztahů v rámci jednoho místního společenství nebo mezi různými církvemi či církevními uskupeními.“

Příspěvky od řeholních představených a farářů

Generální sekretariát synody obdržel také příspěvky od Unie generálních představených/Mezinárodní unie generálních představených a odpovídající počet připomínek od mezinárodních společenství, univerzitních fakult, sdružení věřících či jednotlivých komunit a jednotlivců. Dalším významným zdrojem reflexe budou zprávy, které přednesli faráři na třídenním pracovním zasedání nedávného setkání farářů pro synodu.

Od úterý 4. června 2024 celý tento materiál analyzuje skupina teologů, odborníků z různých oborů (dogmatika, ekleziologie, pastorální teologie, kanonické právo atd.). "Nic neponecháváme náhodě. Každý dokument musí být pečlivě přečten s cílem navrhnout na konci procesu text, který bude odrážet práci, otázky a postřehy získané zdola,“ říká kardinál Grech.

První analýza

Otec Giacomo Costa, zvláštní sekretář XVI. shromáždění, ze své strany upřesňuje: „Zatím se nejedná o sepsání Instrumentum laboris pro druhé zasedání synody o synodalitě, ale spíše o provedení první analýzy zpráv a příkladů osvědčené praxe realizované místními společenstvími a společné rozlišování otázek a teologických úvah, aby se připravila cesta k vlastnímu návrhu Instrumentum laboris.“

Práce tohoto mezinárodního týmu, která probíhá za zavřenými dveřmi, začala půldenní duchovní obnovou a bude pokračovat až do 13. června. Jednotlivé dny budou ve znamení různých pracovních momentů (individuálních, plenárních i skupinových). Každodenní slavení eucharistie a čas na osobní modlitbu zajistí, že práce bude probíhat v atmosféře potřebné pro rozlišování.

Další kroky

Proces přípravy Instrumentum laboris bude pokračovat dalšími fázemi: jakmile bude na základě materiálů obdržených od teologů určena struktura budoucího dokumentu, provede řádná rada synody úvodní rozlišování toho, co bylo navrženo. Poté budou následovat fáze přípravy vlastního dokumentu a systém rozsáhlého ověřování, dokud řádná rada neschválí dokument, který bude předložen Svatému otci ke konečnému schválení. Očekává se, že text bude zveřejněn do první červencové dekády. Informace o tom budou včas poskytnuty.

 

6. června 2024, 13:16