Hledejte

Protesty v Bagdádu, reagující na pálení Koránu ve Švédsku Protesty v Bagdádu, reagující na pálení Koránu ve Švédsku 

Svatý stolec odsuzuje znesvěcování a ničení náboženských symbolů a míst

Zástupce Svatého stolce při OSN v Ženevě, mons. Putzer, vystoupil na 53. zasedání Rady pro lidská práva s projevem na téma nárůstu úmyslných a veřejných projevů náboženské nenávisti. Vyjádřil znepokojení nad pálením Koránu ve Švédsku na konci června, které znevážilo také význam svátku íd al-adhá. Vyzval, aby se nezneužíval dar svobody projevu: tak se podněcuje nenávist, nesnášenlivost a násilí.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Svatý stolec se s největší rozhodností vyjadřuje proti znesvěcování, ničení nebo neúctě k náboženským předmětům, symbolům a místům bohoslužby. Na 53. řádném zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě vystoupil chargé d'affaires stálé mise Svatého stolce monsignor David Putzer v rozpravě, kterou si vyžádal Pákistán a která se týkala znepokojivého nárůstu úmyslných a veřejných projevů náboženské nenávisti, jak se to projevuje kupříkladu pravidelným znesvěcováním Koránu v některých evropských zemích i jinde.

Vatikánský diplomat odkázal na nedávnou epizodu, která se odehrála ve Švédsku, kde protestující iráckého původu zapálil koncem června před mešitou ve Stockholmu knihu posvátnou pro islám, a to na začátku třídenního svátku al-Adha, jednoho z nejvýznamnějších v muslimském světě. Toto gesto vyvolalo silnou kontroverzi a protesty po celém světě. Sám papež František se k této záležitosti vyjádřil v rozhovoru pro emirátský deník Al-Ittihad, kterému se svěřil: Cítím se těmito činy rozhořčen a znechucen. Každá kniha, kterou lidé považují za posvátnou, dodal papež, musí být respektována z úcty k jejím věřícím a svoboda projevu nesmí být nikdy využívána jako záminka k pohrdání druhými, a to, že se to dovolí, je třeba odmítnout a odsoudit.

Útoky na důstojnost věřících

A právě připomenutím papežových slov vyjádřil vatikánský delegát při OSN v Ženevě nejen své odsouzení, ale také znepokojení Svatého stolce: Nedávné pálení Koránu v první den muslimského svátku Íd al-Adhá je obzvláště znepokojivé, protože byl znevažován i význam tohoto posvátného dne, řekl. Náboženská víra, dodal Putzer, je výrazem lidského hledání pravdy, smyslu a cíle života. Úmyslné urážení náboženského přesvědčení, tradic nebo posvátných předmětů proto představuje útok na lidskou důstojnost věřícího.

Zneužití daru svobody projevu

Na druhou stranu je podle chargé d'affaires potřeba si plněji uvědomit skutečnost, že nepoctivé subjekty se často dopouštějí činů náboženské nesnášenlivosti a zneužívají vzácný dar svobody projevu k vyvolání nepřiměřené reakce. Podněcují tak nenávist, nesnášenlivost a násilí ve světě, který je již poznamenán válkami a konflikty, kde je zapotřebí bratrství, jak papež neustále opakuje, jako balzám na rány této doby.

Schválení rezoluce odsuzující projevy náboženské nenávisti

Na závěr debaty schválili členové Rady OSN pro lidská práva rezoluci, která odsuzuje a rozhodně odmítá jakékoli obhajování a projevy náboženské nenávisti, včetně nedávných veřejných a úmyslných činů znesvěcení Koránu. Text byl schválen 28 hlasy (včetně Pákistánu, Číny a Senegalu), 12 členských států hlasovalo proti rezoluci (včetně členských států EU, USA a Spojeného království) a 7 se zdrželo hlasování.

13. července 2023, 16:44