Hledejte

Protest v Pákistánu proti spálení kopie Koránu ve Stockholmu Protest v Pákistánu proti spálení kopie Koránu ve Stockholmu  (ANSA)

Papež: Jsem pobouřen pálením Koránu ve Švédsku

"Cítím se těmito činy pobouřen a znechucen". Takto komentoval papež František v rozhovoru s Hamadem Al-Kaabim, redaktorem deníku Al-Ittihad ve Spojených arabských emirátech, pálení stránek Koránu ve Švédsku v posledních dnech.

Vatican News

"Cítím se těmito činy pobouřen a znechucen". Takto komentoval papež František v  rozhovoru s Hamadem Al-Kaabim, redaktorem deníku Al-Ittihad ve Spojených arabských emirátech, pálení stránek Koránu ve Švédsku v posledních dnech:

"Každá kniha, kterou její lid považuje za posvátnou, musí být respektována z úcty k jejím věřícím a svoboda projevu nesmí být nikdy používána jako záminka k pohrdání druhými, a to, že se to dovolí, je třeba odmítnout a odsoudit."

František hovořil o svém zdravotním stavu po nedávné operaci břicha: "Bylo to těžké, ale nyní je mi díky Bohu lépe, a to díky nasazení a profesionalitě lékařů a ošetřujícího personálu, kterým velmi děkuji a modlím se za ně a jejich rodiny a za všechny lidi, kteří mi v těchto dnech psali a modlili se za mě." 

Papež při vzpomínce na svou návštěvu Abú Zabí v roce 2019 ocenil angažovanost SAE a šejka Mohameda bin Zájda za nastoupenou cestu šíření bratrství, míru a tolerance a vyzval mladé lidi, aby je dospělí nenechávali v zajetí přeludů a střetů civilizací: "Podle mého názoru je jediným způsobem, jak ochránit mladé lidi před negativními zprávami a falešnými a vymyšlenými zprávami a před pokušením materialismu, nenávisti a předsudků, nenechávat je v tomto boji samotné, ale dát jim potřebné nástroje, kterými jsou svoboda, rozlišování a odpovědnost. Svoboda je to, co člověka charakterizuje. Bůh nás stvořil svobodné, dokonce i k tomu, abychom ho odmítli, svoboda myšlení a vyjadřování je nezbytná, aby jim pomohla růst a učit se". "Nikdy nesmíme upadnout do situace, kdy s mladými lidmi zacházíme jako s dětmi neschopnými volby a rozhodování," pokračoval papež, "oni jsou přítomností a investovat do nich znamená zaručit kontinuitu", vždy se musíme řídit zlatým pravidlem: "Dělej druhým to, co bys chtěl, aby se dělalo tobě." 

V odpovědi na otázku týkající se dokumentu o lidském bratrství papež uvedl, že jej vždy předává delegacím, které přijímá ve Vatikánu, "protože věřím, že je to důležitý text nejen pro dialog mezi náboženstvími, ale i pro mírové soužití všech lidí". Buď bude existovat civilizace bratrství, nebo civilizace nepřátelství, buď budeme budoucnost budovat společně, nebo nebude žádná". František uvedl, že ho těší, že světové společenství přijímá poselství a cíle dokumentu. "Lidské bratrství je protijed, který svět potřebuje, aby se vyléčil z jedu těchto ran. Budoucnost mezináboženské spolupráce je založena na principu vzájemnosti, úcty k druhému a pravdy". 

"Naším úkolem," dodává František, "je proměnit náboženský smysl ve spolupráci, v bratrství, v konkrétní dobré skutky. Dnes potřebujeme tvůrce míru, ne výrobce zbraní; dnes potřebujeme budovatele míru, ne podněcovatele konfliktů; potřebujeme hasiče, ne žháře; potřebujeme zastánce smíření, ne lidi, kteří vyhrožují zkázou".

Pokud jde o konkrétní závazky v tomto směru, papež povzbudil charitativní iniciativy zahájené po zveřejnění dokumentu: "Je snadné mluvit o bratrství, ale skutečným měřítkem bratrství je to, co skutečně konkrétně děláme, abychom pomáhali, podporovali, vychovávali a přijímali mé bratry a sestry v lidství. Každé dobro musí být ze své podstaty určeno všem bez rozdílu. Pokud konám dobro pouze těm, kteří smýšlejí nebo věří stejně jako já, pak je mé dobro pokrytectvím, protože dobro nezná diskriminaci ani vyloučení".

V souvislosti s nárůstem teroristických hrozeb František reagoval slovy dokumentu, v němž jsou odsouzeny "všechny praktiky, které ohrožují život, jako je genocida, teroristické činy, nucené vysídlování, obchodování s lidskými orgány, potraty a eutanazie, a politika, která je všechny podporuje". Závěrem papež ocenil Dům abrahámovské rodiny v Abú Zabí, prostor zahrnující kostel zasvěcený svatému Františkovi, mešitu a synagogu, vytvořený k uskutečňování principu lidského bratrství. A k tématu klimatické a ekologické nouze řekl: Jediným účinným způsobem, jak se s touto krizí vypořádat, je najít realistická řešení skutečných problémů ekologické krize. Deklarace musíme proměnit v činy dříve, než bude pozdě.

Odkaz na rozhovor:

https://shorturl.at/fktGT

3. července 2023, 11:02