Hledejte

Kardinál Kurt Koch při ekumenických nešporech (25.1.2021) Kardinál Kurt Koch při ekumenických nešporech (25.1.2021) 

Kardinál Koch se zapojil do debaty o interkomuniu v Německu

Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kard. Kurt Koch, se obrátil šestistránkovým otevřeným listem na profesora Volkera Leppina, který za protestantskou stranu vede katolicko-evangelickou studijní teologickou skupinu, známou v Německu pod zkratkou ÖAK (Ökumenischer Arbeitskreis) zabývající se otázkou interkomunia mezi oběma církvemi.

Debatu vyvolal dokument této skupiny teologů ze září 2019, nazvaný “Společně u stolu Páně”, který vybízí ke vzájemné eucharistické pohostinnosti v úctě k liturgickým tradicím. K tomuto stanovisku se zhruba o rok později kriticky vyjádřila Kongregace pro nauku víry, jejíž prohlášení zatím nijak nekomentovala Německá biskupská konference, jejíž nynější předseda, biskup Georg Bätzing, zmíněný dokument svého času schválil (spolu s luteránským biskupem, dnes emeritou, Martinem Heinem).

Profesor Leppin na internetovém portálu katholisch.de obvinil kardinála Kocha, že odmítá rozhovor na toto téma, na což dotyčný kuriální kardinál reagoval dopisem, který v plném znění zveřejnila německá redakce portálu Vatican News. Švýcarský kuriální kardinál v něm naopak vítá skutečnost, že “ekumenická pracovní skupina investuje mnoho energie a životní mízy do překonání otázek, které dosud rozdělují obě církve”. Něco takového ovšem musí probíhat “realisticky a odpovědně”, za “konfrontace s konkrétní realitou v církvích”. Zde však kard. Koch spatřuje “závažný rozpor mezi prohlašovaným ekumenickým konsenzem a skutečnou praxí”. Jako příklad uvádí evangelickou církev v Hessen Nassau, která bude hostit třetí ekumenický církevní sněm. Na jejím oficiálním webu stojí, že “k Večeři Páně jsou pozváni všichni, včetně nepokřtěných”. Kde pak zůstala proklamovaná ekumenická shoda o vzájemném uznání křtu?, dotazuje se kard. Koch a dodává: “Měli bychom se ptát, kdo zde tedy zpochybňuje základy ekumeny”.

Z téže zemské církve kardinál Koch jmenuje ještě další dva příklady, které se týkají otázky úřadu a liturgického vyjádření díkůvzdání, anamnéze a epikléze. Vzhledem k tomu, že v “hessenské církvi mohou evangeličtí křesťané slavit Večeři Páně bez přítomnosti faráře či farářky a kupříkladu württemberská církev za loňské uzávěrky povolila svým členům domácí eucharistické slavnosti” , poukazuje předseda papežské rady na fakt, že údajný ekumenický souhlas v otázce úřadu se zde nekryje s realitou. Totéž platí o “ustavujících prvcích Večeře Páně/ Eucharistie, tedy díkůvzdání za Boží konání v Ježíši Kristu a vzývání Ducha svatého”, které kard. Koch v materiálech k nedávné “Ekumenické neděli” (7.2.2021) téměř postrádá.

(jag)

 

16. února 2021, 13:26