Hledejte

Vatican News
2019.10.02 Viaggio apostolico Papa Francesco Giappone Nov 2019 2019.10.02 Viaggio apostolico Papa Francesco Giappone Nov 2019 

Co vypovídá Vatikánská knihovna o pronásledování křesťanů v Japonsku?

Od apoštolské cesty papeže Františka do Japonska nás dělí přesně jeden měsíc. Ještě před Petrovým nástupcem však do této země zavítá prefekt Vatikánské apoštolské knihovny, mons. Cesare Pasini, který vystoupí na konferencích ve městech Óita (26.10.) a Nagasaki (27.10.) v rámci spolupráce s japonskými institucemi, které se zasazují o utřídění, uchování, katalogizaci, digitalizaci a studium tzv. Maregova fondu .

Tento archivní fond obsahuje klíčové informace k pochopení dějin japonského křesťanství od 17. do poloviny 19. století.

Mario Marega (1902-1978) byl salesiánský misionář, který ve třicátých letech minulého století shromáždil dokumenty, vypovídající o pronásledování křesťanů, jež začalo na konci 16. století a pokračovalo po dalších dvě stě padesát let. „Maregovy dokumenty“ dokládají zejména zevrubnou kontrolu obyvatelstva ve městě Usuki (prefektura Óita) na jihojaponském ostrově Kjúšú. V roce 1953 zmíněný italský misionář svůj nález doručil do Vatikánské knihovny, kde ovšem jedenadvacet balíků leželo bez povšimnutí až do „znovuobjevení“ v březnu 2011, díky kterému vyšel najevo jejich cenný obsah. O necelé dva roky později navázala Vatikánská knihovna spolupráci s různými japonskými institucemi, které koordinuje Národní institut pro humanitní studia (National Institute for Humanities, Nihu), a zahájila práci s Maregovým fondem.

Skrytí japonští křesťané a jejich potomci po dvě a půl století pronásledování samozřejmě nemohli uchovávat jakékoli předměty či dokumenty, které by zjevně odkazovaly k jejich víře. To však nezabránilo rozvoji pečlivého a skutečně mimořádného ústního předávání, píše prefekt Vatikánské knihovny v deníku Svatého stolce (L´Osservatore Romano, 23.10.2019). Navzdory tomu Vatikánská knihovna překvapivě uchovává jeden písemný dokument z této doby (Brog.Cin.520). Jde o list, který v japonštině adresoval různým křesťanským společenstvím na souostroví o. Diego de San Francisco, představený františkánské komunity v Japonsku. Jeho nepochybně křesťanský obsah potvrzuje ještě symbol kříže v záhlaví. List ukrývala po celou dobu pronásledování (od roku 1628 do roku 1886) jedna rodina ve městě Sendai (které bylo před osmi lety silně poničeno zemětřesením a vlnou tsunami). Poté jej do Říma zaslal apoštolský vikář severního Japonska, mons. Pierre-Marie Osouf (1829-1906).

Autor listu, otec Diego, si v Japonsku prošel strastiplným vězněním a posléze žil v utajení. Vzhledem k tomu, že v té době v zemi nebyl žádný biskup, františkánští kněží udíleli věřícím svátost biřmování, aby je posílili v čase pronásledování. Právě tohoto aspektu se jeho dopis týká – misionáři z Tovaryšstva Ježíšova totiž františkánům vytýkali, že nemají oprávnění k udílení této svátosti a informovali o tom příslušné věřící, čímž přirozeně vyvolali konflikt v jejich svědomí. Z toho důvodu se františkánský provinciál roku 1627 vydal na nebezpečnou cestu, aby křesťany na různých místech uklidnil, a o rok později připojil rovněž uchovaný dopis. Ačkoli v jeho úvodu se nedokáže ubránit polemickému tónu, kterým hájí vlastní řeholní rodinu proti jezuitům, celkově z listu vyzařuje touha po vzájemném respektu mezi všemi zúčastněnými a úsilí o skutečně křesťanskou jednotu. „Jako kněží máme všichni tutéž důstojnost“, píše tento františkán. „Všichni bez rozdílu nasazujeme svůj život a snášíme námahu všeho druhu, abychom vás naučili evangeliu. Nepřijeli jsme z takové dálky, protože jsme doma neměli co jíst, anebo jsme se tu chtěli rozptýlit či pobavit. Možná již zítra nás mohou zatknout a upálit, nevíme o tom nic. Uvažte tedy dobře tyto důvody“, vyzývá misionář japonské křesťany, „a již nesmýšlejte špatně ani o kněžích z Tovaryšstva Ježíšova ani o kněžích sv. Františka, všichni jsou totiž učedníky Ježíše Krista. Co se týče hádek a zpochybňování, které se mezi vámi vyskytuje, mějte na paměti, že jde o ďáblovu lest, jíž chce zabránit dobru. Raději naslouchejte tomu, co vám říká Bůh: Buďte jednotní a vaše jednota ať je znamením, podle něhož se rozpoznají Kristovi učedníci“, připomíná františkánský misionář japonským křesťanům v dobách pronásledování.

 

(jag)

26. října 2019, 18:11