Hledejte

Na různých místech na Slovensku papeže vítají chlebem a solí. Na různých místech na Slovensku papeže vítají chlebem a solí. 

Sekularizace a nové "abecedy" pro hlásání víry

Papež František ukazuje církvi na Slovensku a v celé Evropě cestu, jak "obývat" svět s pokorou a bez nostalgie po minulosti.

ANDREA TORNIELLI

Cesta na Slovensko nám umožňuje pochopit, jakou cestu František navrhuje církvím v celé Evropě, nejen těm východním. Papež především nabízí pohled plný realismu: i mučednické národy, které poznaly pronásledování komunistické totality, se dnes potýkají s prudkou sekularizací a s generacemi, které už nemají žádný kontakt s dějinami tvořenými hrdinstvím, odporem a vírou v identitu prožívanou s hrdostí. Mladí lidé jsou "často oklamáni konzumním duchem, který utlumuje skutečnost", a společnosti, kdysi hrdé na své tradice, nyní zažívají ideologickou kolonizaci, redukci pokroku na materiální zisk, snahu o práva redukovanou na individualistické touhy.

František: Slovenská církev je svědkem svobody, tvořivosti a dialogu

Tváří v tvář tomu všemu František vysvětluje, že odpovědí na sekularizaci není uzavřít se do sebe, protože církev není pevnost ani mocnářství, které se na svět dívá s odstupem a postojem soběstačnosti. Místo toho potřebujeme církev, která je pokorná jako Ježíš, která kráčí společně, která se neodděluje od světa, ale "žije v něm". Je zapotřebí církve, která se neuchyluje k uniformitě a rigiditě, ale umožňuje svobodný růst a respektuje cesty každého jednotlivce. Tvůrčí církev, stejně jako svatí těchto zemí Cyril a Metoděj, kteří vynalezli novou abecedu, aby lidem zprostředkovali víru. Hledání nových "abeced" pro hlásání evangelia bez nostalgie po minulé minulosti je nejnaléhavějším úkolem pro církve mezi národy Evropy.

(VNS)

14. září 2021, 11:39