Hledejte

Vatikánská bazilika s náměstím sv. Petra - ilustrační foto Vatikánská bazilika s náměstím sv. Petra - ilustrační foto 

Papež vydal protikorupční zákon pro vatikánské vedoucí pracovníky

Svatý stolec dnes zveřejnil apoštolský list (psaný formou motu proprio), v němž papež František požaduje od vatikánských vedoucích a administrativních pracovníků potvrzení o bezúhonnosti v oblasti majetkových trestných činů, tedy praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků. Všem vatikánským zaměstnancům papež zakazuje přijímání finančních darů v hodnotě vyšší než čtyřicet euro.

“Věrnost v maličkostech se podle Písma vztahuje k věrnosti ve velkých věcech (srov. Lk 16,10)” a obdobně to platí o nepoctivosti v malém a velkém měřítku, tato slova uvozují nový papežův dokument o transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi. František v něm vyzývá vedoucí zaměstnance všech úrovní, kteří jsou v institucích Svatého stolce pověřeni majetkovou správou či její kontrolou, aby podepsali prohlášení o čistém trestním rejstříku s ohledem na hospodářské a další vyjmenované trestné činy a zároveň doložili, že proti nim neprobíhá trestní řízení či vyšetřování v kauzách korupce, daňových úniků, terorismu a jeho financování, účasti v organizovaném zločinu, praní špinavých peněz, zneužívání nezletilých, obchodu s lidmi a krácení daně, a to ve Vatikánu i jiných státech. Kromě toho nesmí investovat či ukládat peníze v hotovosti do zemí s vysokým rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu, do takzvaných daňových rájů a firem, jejichž pracovní činnost je v rozporu se sociálním učením církve.

Jak papež vysvětluje, tento postup se jeví jako nezbytný po schválení zákona o hospodářské soutěži v květnu minulého roku. “Korupce se totiž může projevit různými způsoby a v rozličných formách rovněž v odvětvích, která se netýkají zadávání veřejných zakázek, a proto mezinárodní zákony a osvědčená praxe předpokládá, že zaměstnanci v klíčových subjektech veřejného sektoru jsou zavázáni transparentností za účelem prevence a potírání střetu zájmů, klientelismu a korupce všeobecně”. Z toho důvodu Svatý stolec, který přistoupil k Úmluvě OSN proti korupci, rozhodl, že se těmto mezinárodním standardům přizpůsobí.

Věrohodnost prohlášení, která budou vedoucí pracovníci Svatého stolce podepisovat při nástupu do funkce a poté v dvouletých odstupech, prověří Ekonomický sekretariát, který má v případě nesrovnalostí právo pracovníka propustit a požadovat náhradu škody. Všem zaměstnancům římské kurie nový papežský dokument zakazuje, aby v rámci svého úřadu přijímali dary nad čtyřicet euro či čerpali jakýkoli jiný užitek ve srovnatelné hodnotě.

(jag)

29. dubna 2021, 15:19