Hledejte

Vatican News
2019.01.21 Vaticano, APSA Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica 2019.01.21 Vaticano, APSA Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica 

Vatikán zavádí jednotný zákon pro zadávání veřejných zakázek

Transparentnost, ústřední rozhodování a možnost soutěže při zadávání veřejných zakázek – tyto novinky přináší nový zákon, který se týká hospodaření Svatého stolce i Městského státu Vatikán. Kromě lepšího využití zdrojů sníží riziko korupce.

Zákon datovaný 19. květnem, který byl dnes zveřejněn formou apoštolského listu motu proprio, je výsledkem čtyřleté práce různých vatikánských úřadů. Text nazvaný „Směrnice pro transparentnost, kontrolu a konkurenci při zadávání veřejných zakázek”, tvoří 86 článků a dalších 12 se věnuje otázkám právní ochrany v případě soudních sporů. Jeho znění se řídí standardem mezinárodního společenství (Úmluvou OSN proti korupci z mexické Meridy).

„Svědomitost dobrého otce rodiny je hlavní a nanejvýš respektovanou zásadou, jíž se při výkonu funkce mají řídit všichni správci”, píše papež František v úvodu apoštolského listu. Možnost úspory při volbě z široké nabídky je rozhodující, vysvětluje dále, „zejména při správě veřejného majetku, kde se ještě důrazněji a naléhavěji požaduje poctivost a věrnost”. Nové směrnice proto podpoří “průhlednost, kontrolu a konkurenci při zadávání veřejných zakázek”, přičemž „uchazečům ve veřejné soutěži se zaručuje rovné zacházení a možnost účasti na základě seznamu kvalifikovaných dodavatelů”, aby se tak zabránilo „korupci a nezákonnému jednání, poškozujícímu hospodářskou soutěž”. Tímto způsobem chce Vatikán dospět k „programování a racionalizaci nákladů” prostřednictvím výběrové procedury, která musí být „transparentní, objektivní a nestranná”.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek rovněž ošetřuje střet zájmů a odnímá autonomii při vypisování výběrového řízení jednotlivým vatikánským institucím. Do budoucna budou vatikánské úřady „veškeré služby a hmotné statky nakupovat centralizovaně”, pod dozorem ústředních orgánů, jimiž jsou Správa majetku Apoštolského stolce (APSA) a Governatorát městského státu Vatikán.

 

(jag)

1. června 2020, 12:48