Hledejte

Modlitba Regina Coeli z Knihovny Apoštolského paláce Modlitba Regina Coeli z Knihovny Apoštolského paláce 

Papež: Jsem nablízku nemocným a seniorům

Papež František dnes v poledne vedl mariánskou modlitbu Regina Coeli z knihovny Apoštolského paláce a v předcházející promluvě vykládal perikopu z Matoušova evangelia.

Pondělí ve velikonočním oktávu se nazývá také „andělovo“, protože si připomínáme jeho setkání se ženami, které přicházejí k Ježíšovu hrobu (Mt 28, 1-15). Anděl jim říká: „Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen“ (v. 5-6). Tento výrok: „Byl vzkříšen“, přesahuje lidské schopnosti. Také ženy, které se vydaly k hrobu a našly jej otevřený a prázdný, nemohly prohlásit: „Byl vzkříšen“, nýbrž pouze to, že hrob byl prázdný. „Byl vzkříšen“ – to je poselství. Jedině anděl mohl vyslovit, že Ježíš vstal z mrtvých, a to ze své moci nebeského hlasatele, z moci propůjčené Bohem, stejně jako jedině anděl mohl říci Marii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,31). Proto se dnešnímu pondělí říká „andělovo“, neboť pouze anděl – z moci Boží – může prohlásit, že Ježíš byl vzkříšen“.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy najdete ZDE.  V závěru se papež obrátil ke všem, kteří se polední modlitby účastnili prostřednictvím sdělovacích prostředků:

„Zejména myslím na staré lidi a nemocné, kteří sledují přenos ze svých domovů anebo z pečovatelských a seniorských domů. Povzbuzuji vás a děkuji vám za vaše svědectví, jsem vám nablízku. Všem přeji, abyste s vírou prožívali tyto dny velikonočního oktávu, které prodlužují památku Kristova vzkříšení. Využívejte každé příležitosti, abyste byli svědky radosti a pokoje Vzkříšeného Krista. Pěkné, klidné a požehnané Velikonoce všem. A prosím, nezapomínejte se za mne modlit!“

Po společné mariánské modlitbě papež všem požehnal.

(jag)

5. dubna 2021, 14:16