Hledejte

Angelus 22.11.2020 Angelus 22.11.2020 

Papež: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium (Mt 25,31-46) z dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále, podávající podobenství o posledním soudu.

Pán tedy na konci světa shromáždí svoje ovce a učiní tak nejenom jako pastýře, ale také jako ovcí, s nimiž se ztotožňuje. A zeptá se nás: „Jednal jsi se mnou trochu jako pastýř?“ To je otázka, kterou nám evangelium klade na srdce již dnes jako kritérium soudu. (...)    Prosme Pannu Marii, aby nás učila kralovat sloužením. Madona, Nanebevzatá přijala královskou korunu od svého Syna, protože Jej věrně následovala na cestě lásky. Učme se od ní vstupovat již nyní do Božího království dveřmi pokorné a velkodušné služby.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE.

Po hlavní promluvě papež připomenul, že uplynula čtyři desetiletí od ničivého zemětřesení v jižní Itálii, které v neděli 23. listopadu 1980 postihlo kraje Kampánie a Basilicata a vyžádalo si tři tisíce lidských životů. V souvislosti s tím římský biskup upozornil na rodiny, které také dnes trpí nouzí, protože jejich členové kvůli pandemii ztratili zaměstnání. Papež vybídl k hledání této skryté chudoby a konkrétní pomoci Ježíši, který žije v potřebných lidech.

(jag)

22. listopadu 2020, 14:37