Hledejte

Vatican News
2020.02.15 Apertura del 91 Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano 2020.02.15 Apertura del 91 Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano  (Vatican Media)

Papež schválil nový soudní řád pro vatikánský stát

Papež František vydal zákon, kterým vyhlašuje nový soudní řád Městského státu Vatikán a ruší předchozí zákon, platný od roku 1987 a podepsaný Janem Pavlem II. Úpravu zákona si vyžádaly změny, kterých vatikánská legislativa doznala za poslední dvě desetiletí, a to zejména v ekonomicko-finanční a trestní oblasti, v důsledku přistoupení Vatikánu k četným mezinárodním úmluvám.

Nový zákon, členěný do jedenatřiceti článků, zaručuje vatikánským soudcům a soudním orgánům, kteří hierarchicky závisí výlučně na papeži a podléhají zákonu, větší nezávislost a nestrannost při výkonu jejich funkce. Soudní orgány mají k přímé dispozici vatikánskou stráž a všem řádným soudcům se během jejich služby uděluje vatikánské občanství.

Další novinka se týká složení vatikánského tribunálu, který papež posílil o jednoho soudce, přičemž alespoň jeden člen vatikánského soudního pléna se má tomuto úřadu věnovat výlučně a na plný pracovní úvazek. Předseda tribunálu přiřazuje soudce k jednotlivým kauzám, za přihlédnutí k jejich profesionální kompetenci a povaze soudního řízení. Papež dále stanovil, že monokratický výkon soudní moci se omezuje na jednu z funkcí tribunálu, čímž se dále soudní systém zjednodušuje.

Nový zákon vyjmenovává předpoklady k papežskému jmenování soudců jak vatikánského tribunálu, tak odvolacího a kasačního soudu. Upřednostňují se univerzitní profesoři, aby se zaručila větší nezávislost soudů (která je v tomto případě zachována, protože soudce nepobírá vatikánský plat). Je možné jmenovat zároveň právníky, kteří nabyli zkušeností v oblasti civilního, trestního či správního soudnictví. Požaduje se, aby alespoň jeden z vatikánských soudců byl odborníkem v otázkách kanonického práva jako hlavního zdroje vatikánského práva.

Františkův zákon zachovává možnost jmenování jednoho či více pomocných soudců/státních zástupců, které však od nynějška přísluší papeži (zatímco dříve bylo vyhrazeno předsedovi odvolacího soudu po schválení státním sekretářem Svatého stolce). Věková hranice pro odchod z úřadu se zvýšila z předchozích 74 na nynějších 75 let s možností papežského prodloužení mandátu. Nejvyšší možný věk u členů kasačního soudu byl stanoven na 80 let. Pozbytí úřadu není automatické, nýbrž nastává po přijetí demise.

Důležitá a významná zákonná změna posiluje úřad promotora spravedlnosti (vatikánského státního zástupce), který bude mít nezávislého předsedu a byl vybaven řadou nových, dosud chybějících, normativních dispozic.

Kromě řádného složení kasačního soudu (předseda a dva kardinálové, členové Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury) umožňuje nový zákon zavedení soudního kolegia, rozšířeného o dva nebo tři pomocné soudce, jmenované na tříleté období a splňující příslušné požadavky, závazné pro všechny ostatní soudce. Promotor spravedlnosti kasačního soudu může být jmenován, i když není referendářem Apoštolské signatury, pokuď to schválí státní sekretář.

Co se týče advokátů Římské roty, papež František od nich vyžaduje vyšší kvalifikaci. Kromě titulu z občanského práva a znalosti kanonického i vatikánského práva budou muset prokázat složení odborných profesních zkoušek ve státě, kde mají trvalé bydliště. Nový zákon mimo jiné upřesňuje také možnost kázeňských opatření, uplatňovaných vůči advokátům, k nimiž předchozí znění zákona neoprávňovalo. Právo na obhajobu v rámci vatikánských úřadů bylo rozšířeno rovněž na prefekty dikasterií římské kurie a governatorátu městkého státu. A konečně papež novým zákonem stanovil začátek vatikánského soudního roku na 1. leden.

 

(jag)

16. března 2020, 15:36