Hledejte

Vatican News
2019.02.20 Udienza Generale 2019.02.20 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Hladovění po lásce je pozváním k poznání Boha

Papež: Hladovění po lásce je pozváním k poznání Boha

Prorok podává přirovnání, kterým Hospodin vyjadřuje lásku ke svému lidu: »I kdyby matka na svoje nemluvně zapomněla, já nikdy nezapomenu«. Papež František věnoval sedmé pokračování středečního cyklu katechezí o Otčenáši prvnímu verši modlitby Páně: Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Hladovění po lásce zakoušíme všichni a není hledáním něčeho neexistujícího, nýbrž pozváním k poznání Boha, který je otcem. Například obrácení svatého Augustina jede na této vlně: mladík, který je brilantním rétorem, jednoduše hledal ve stvoření něco, co žádný tvor dát nemůže, až se jednoho dne odvážil pohlédnout vzhůru. A toho dne poznal Boha, který miluje.

Výraz „na nebesích“ není vyjadřením vzdálenosti, nýbrž radikální odlišnosti lásky, jiné dimenze lásky, neochabující lásky, která trvá vždycky, ba vždycky je na dosah ruky. Stačí říci „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, a přichází ona láska.

Proto žádný strach! Nikdo z nás není sám. I kdyby na neštěstí tvůj otec na tebe zapomněl a tys na něho zahořknul, není ti upřena základní zkušenost křesťanské víry, totiž vědomí, že jsi nejmilovanějším synem Božím a že nic v životě nemůže zničit vroucí lásku Boha k tobě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

To byla katecheze Petrova nástupce. Ten pak v závěru generální audience zmínil svátek Stolce svatého apoštola Petra, připadající na pozítří.

„Tento pátek slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra. Modlete se za mne a za moji službu a také za papeže Benedikta, aby stále a všude utvrzoval bratry ve víře.“

Po společné recitaci modlitby Otčenáš Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

20. února 2019, 15:47