Hledejte

Znak Tovaryšstva v římském kostele Jména Ježíš Znak Tovaryšstva v římském kostele Jména Ježíš 

Jezuité oznámili, že Marko Rupnik již není členem Tovaryšstva

Tovaryšstvo Ježíšovo zveřejnilo otevřený dopis delegáta pro mezinárodní římské domy, otce Verschuerena, o knězi, který 14. června obdržel dekret o propuštění poté, co odmítl „nastoupit cestu pravdy a vypořádat se se zlem, jež ohlásilo mnoho zraněných lidí“. Protože proti dekretu nebylo podáno žádné odvolání, přestává být otec Marko Rupnik po třiceti dnech členem Tovaryšstva.

Tiziana Campisi – Vatican News

Kněz Marko Rupnik již není jezuitským řeholníkem. Napsal to v otevřeném dopise delegát pro mezinárodní římské domy a díla Tovaryšstva Ježíšova, otec Johan Verschueren. Informuje, že uplynulo třicet dní, které podle nových kanonických norem v tomto ohledu byly určeny k tomu, aby se o. Rupnik mohl odvolat proti dekretu o propuštění z Tovaryšstva Ježíšova, podepsanému generálním představeným řádu. Otec Verschueren připomíná, že Rupnik předložil žádost, aby mu bylo umožněno opustit Tovaryšstvo již v lednu 2023, ale vysvětluje, že tato žádost pro něj nikdy nepředstavovala nějaké „právo“, protože řádové sliby ho zavazovaly k celoživotnímu závazku poslušnosti a ze strany řeholní kongregace neexistuje žádná povinnost takové žádosti vyhovět. Verschueren upřesňuje, že řád tuto Rupnikovu žádost nechtěl přijmout, přičemž byl veden touhou zavázat ho k odpovědnosti tváří v tvář mnoha obviněním a vyzvat ho, aby nastoupil cestu pravdy a konfrontace se zlem, za které ho žalovalo mnoho zraněných osob. Protože Rupnik nechtěl přijmout tuto výzvu, Tovaryšstvo se rozhodlo ho propustit.

Možný kanonický proces

Delegát pro Mezinárodní římské domy, který byl zároveň Rupnikovým vyšším představeným, lituje neschopnosti bývalého spolubratra konfrontovat se s hlasem tolika lidí, kteří se cítili zraněni, uraženi a poníženi jeho chováním a jednáním vůči nim, ale dodává, že to nevylučuje dobro, které vykonal, a duchovní ovoce, jehož byl prostředníkem pro mnoho dalších lidí v církvi. Pokud jde o možnost přistoupit ke kanonickému procesu, Verschueren zdůrazňuje, že to samo o sobě není v kompetenci Tovaryšstva Ježíšova, ale Svatého stolce. „Vždy jsem si jako vyšší představený přál, abych za různých okolností těchto dlouhých a složitých událostí mohl zahájit proces, který by zaručil soudní zjištění skutečností, právo na obhajobu a následný trest (nebo případné zproštění viny)“, pokračuje jezuita, „ale různé důvody, včetně současných omezení předpisů týkajících se podobných situací, to neumožňovaly“.

Jezuité se oddělují od Centra Aletti

Nakonec otec Verschueren prohlašuje, že je pevným přáním Tovaryšstva Ježíšova oddělit se, a to i právně, od Centra Aletti, římského společenství, které propojuje studium, sakrální umění a snahu o dialog v návaznosti na křesťanskou tradici Východu a Západu, formálně opustit Veřejné sdružení věřících, které nese stejné jméno, a najít nejlepší způsob, jak zrušit partnerské vztahy s Centrem - kde mimo jiné již není rezidentní jezuitská komunita -, a to také ve spolupráci s římským vikariátem, na němž je dnes Centrum závislé. „Všechny lidi, kteří se jakýmkoli způsobem cítili a cítí zraněni tímto naším někdejším bratrem“, uzavírá duchovní, „ujišťuji o své plné solidaritě a otevřenosti k tomu, abychom v budoucnu našli nejlepší způsoby, jak dospět k pokoji a vnitřnímu smíření cestami, které můžeme zkoumat společně“.

26. července 2023, 14:37