Hledejte

sv. Dominik Guzmán sv. Dominik Guzmán 

Nadčasový světec – před osmi sty lety zemřel zakladatel dominikánů

Vatikán. Před osmi sty lety zemřel v Boloni sv. Dominik Guzmán, zakladatel dominikánského řádu. Celá dominikánská rodina si toto výročí připomíná zvláštním jubilejním rokem pod titulem „U stolu se svatým Dominikem“ (https://dominicus800.op.org/).

Otec Gerard Francisco Timoner, který je magistrem řádu od července 2019 jako 87. nástupce svatého Dominika, v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas upozorňuje na „nadčasovost“ tohoto světce.

„Domníváme se, že svatý Dominik je středověký světec“, říká generální představený, pocházející z Filipín. „Spíše bych jej ale označil za klasického, nadčasového světce, který má význam v každém okamžiku dějin. Nesmíme zapomenout, že přesně tři století po světcově smrti si Ignác z Loyoly přečetl životopis svatého Františka a svatého Dominika a zakusil milost obrácení. Jestliže Dominik podnítil ke svatosti člověka, který žil o stovky let později, pak může být dnes zdrojem inspirace i pro nás. Dominik nám má co říci také dnes.“

Dominik ovlivnil mnoho pozdějších světců, zdůrazňuje otec Timoner. Náleží k nim teolog Tomáš Akvinský, filosofka a mecenáška Kateřina Sienská, kněz chudých Martin de Porres anebo mystička Růžena z Limy.

„Máme také Fra Angelica, velkého malíře, a mnoho dalších světců. Můžeme říci, že svatost má mnoho podob. To vše je znamením Dominikova duchovního bohatství a mnohotvárné svatosti“.

Gerard Francisco Timoner, OP
Gerard Francisco Timoner, OP

Na toto světcovo vyzařování se odvolal rovněž papež František v listě, který v souvislosti s letošním jubilejním rokem napsal magistrovi dominikánského řádu. Dominik by mohl být „inspirací pro všechny pokřtěné, kteří jsou povoláni být misionářskými učedníky na všech periferiích, aby také na ně přinesli světlo evangelia a milosrdnou Kristovu lásku“, podotýká papež. Dominikánský řád i v pandemické době pokračuje v tomto poslání – a to jak na zeměpisných, tak existenciálních periferiích, popisuje otec Timoner:

„Máme bratry a sestry, kteří pracují na těchto periferiích nebo v jiných mezních oblastech, například na hranicích mezi lidskostí a nelidskostí, na hranici spravedlnosti a míru, a to po celém světě. V ženevském sídle Organizace spojených národů působí náš úřad nazvaný »Dominikáni za spravedlnost a mír«.“

Uzavírá Gerard Francisco Timoner, OP, magistr dominikánského řádu.

(jag)

6. srpna 2021, 14:28