Hledejte

Vatican News
 Charles de Foucauld Charles de Foucauld 

Karel de Foucauld hlásal evangelium svým bytím

Mezi blahoslavenými, jejichž kanonizaci dnes ohlásil papež František, vyniká postava Karla de Foucaulda. Narodil se v roce 1858, v mládí se víře vzdálil a po obrácení dlouho hledal svoji cestu. Po sedm let byl trapistou. Poté požádal o zproštění slibů a vydal se do Nazareta, kde žil v samotě, modlitbě a velké askezi při klášteře klarisek. Tam také nalezl své životní směřování, říká biskup Claude Rault:

„Po svém obrácení hledal přes patnáct let, jakým způsobem následovat Krista. Objevil to teprve v Nazaretě. Pochopil, že je malým, totiž mladším, Ježíšovým bratrem v rodině Marie a Josefa. Byla to pro něho zásadní intuice, kterou rozvinul v následujících letech. Chtěl tento svůj objev přinést všem bratřím na celém světě, všem bratřím v lidství. Objevil v Ježíši všeobecného bratra v lidství a později, když se vydal na Saharu, chtěl vyzařovat toto bratrství tím, že všechny bude považovat za bratry. Dalším klíčovým objevem v Nazaretě byla eucharistie. Dospěl tam k velmi hlubokému vztahu k Ježíšově přítomnosti v Nejsvětější svátosti. Jestliže se ve svých 43 letech stal knězem, bylo to proto, aby mohl nést Ježíše v eucharistii do všech končin světa, k nejvzdálenějším lidem. Jeho cesta do nejodlehlejších končin byla motivovaná právě přáním donést tam Ježíše v eucharistii.“

Karel de Foucauld žil na Sahaře v Alžírsku přes 15 let. Jak zdůrazňuje biskup Claude Rault, dlouholetý misionář a biskup alžírského Laghouat, blahoslavený Karel je mylně vnímán jako průkopník křesťansko-muslimského dialogu. Tento francouzský mystik totiž znal islám jen velmi málo. Když navazoval blízké vztahy s obyvateli Alžírska, nechápal je jako muslimy, nýbrž jako bratry v lidství. Biskup Rault nicméně zdůrazňuje, že Karel de Foucauld se hluboce zapsal do současné církve právě pojetím evangelizace v situacích, kdy není možné hlásat evangelium otevřeně. „Když nemohl evangelizovat slovem, hlásal evangelium celým svým bytím,“ dodává alžírský biskup.

(job)

3. května 2021, 16:06