ድለ

2021.03.06 ሓውጾተ ኖልዎ ሃገረ ኢራቅ ጸሎት ደቂ ኣብርሃም 2021.03.06 ሓውጾተ ኖልዎ ሃገረ ኢራቅ ጸሎት ደቂ ኣብርሃም 

ኦ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽናን ዝኾንካ እግዚአብሔር ነንሕድሕድና ይቅረ ክንበሃሃል ጸጋኻ ሃበና! ጸሎ

ቅ.ኣ.ሊ.ጳ ፍራንቸኮስ ሎሚ ዕለት 6 መጋቢት 2021 ዓም ካብ ከተማ ባቅዳድ ነቂሎም ናብታ መበቆል ኣቦና ኣብርሃም ዝኾነት ከተማ ኡር ምስ ኣስላምን ዕብራውያንን ወከልቲ ዝተፈላለያ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያንን ተኸተልቲ ካልእ እምነታት ዒራቅን ብሓባር ኰይኖም ስለ ዕርቅን ሰላምን ንኢራቅ ዳግም ንምህናጽ ሓይልን ካብ ጐይታ ለሚኖም።

ጸሎት ደቂ ኣብርሃም!

ኦ ኩሉ እትኽእል ንዘመደ ኣዳምን ኩሉ ፍጡር ኢድካን እተፍቅር ፈጣሪና! ንሕና ደቂ ኣብርሃም ዝኾነ ዕብራውያንን ክርስትያንን ኣስላምን ምስ ሰብ ጽቡቅ ድላይ ተኸተልቲ ካልኦት እምነታት ኰና ነቲ ናይዛ ዘሎናዮ ጥንታዊትን ክብርትን መሬት ውሉድ ንዝኾን ኣቦርሃም ኣቦ እምነት ክኾንና ስለዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና

ስለእቲ ክሳብ መጨረሻ ንዓኻ ብምእዛዝ ስድራቤቱን ዓሌቱን ዓዱን መረበቱን ገዲፉ ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ብምኻድ ዝገደፈልና ኣብነት እምነት ኣውን ነመስግነካ።

ስለቲ ኣብነት ትብዓትን ጽንዓትን ኰኑ ብልግስን ምቅባል ኣጋይሽን ኰይኑ ወትሩ ዝዓቢ ሓይሊ ነፍሲ ክኾነና ናይ እምነት ናይ ሓባር ኣቦ ክኾነና ስለዝሃብካና እውን ነመስግነካ።

ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከኣ ንዓኻ ተኣዚዙ ንወዱ ክሳብ መሥዋዕቲ ምቅራብ ዘውረሰና ተባዕ እምነት ነመስግነካ ኣሎና። ሓያል ፈተና ምንባሩ ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ዕውት ኰይኑ ወጸ ከመይ ብዘይ ምንም ምጥርጣር ብኣኻ ስለዝተኣማመነ መሓርን ወትሩ ሓዲስ ተበግሶ ብምሃብ ብሓዲስ ከምእተጀምር እውን ስለዘረጋገጸልና ነመስግነካ ኣሎና።

ንኣቦና ኣብርሃም ባሪኽካ ምሉእ ዘመደ ኣዳም ብኣኡ ከምዝባረኽ ስለዝገበርካ ነመስግነካ ኣሎና።

ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣብርሃምን ኣምላኽናን ዝኾንካ እግዚአብሔር ሠናይ ዝኾነ ክንፍጽመላ እንኽእል ጽኑዕ እምነት ክትህበና እሞ በዛ እምነት እዚኣ ገርና ልብታትና ንዓኻን ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ክንከፍት እሞ ንተስፋታትካ እሙናት እትገብረና ዘይዕጸፍ ተስፋ ክትህበና ንልምነካ ኣሎና።

ነፍሲወከፍና ምስክር ሓልዮትካ ክንከውን ብፍላይ ከኣ ንስደተኛታትን ተፈናቀልትን መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ሕሙማትን ክንኣሊ ጸጋኻ ሃበና።

ነንሕድሕድና ክንመሓሓርን ናይ ዕርቅን ሓነጽቲ ፍትሓዊትን ሕውነት ዝዓሰላን ማሕበረሰብ መጋበሪ ክንከውን ልብታትና ክፈተልና።

ንኩሎም ሙታን ምናዳ ኸኣ ንግዳያት ዓመጽን ውግእን ኣብታ ሰላምን ብርሃንን ዝመልኣ ማሕደርካ ተቀበሎም።

ንሰብሥልጣን ንዝተጨውዩ ሰባት ደልዮም ክረኽቡን ክከላኸሉን ምናዳ ከኣ ንደቂኣንስትዮን ንሕጻናትን ንክድግፉ ርድኣዮም።       

ነዛ ናይ ሓባር ቤትና ዝኾነት እንነብረላ ዓለምና በቲ ንኩልና ዝዓደልካዮ ሕያውነትን ልግስን ክንከናኸን ሓግዘና።

ነዛ ሃገር እዚኣ ዳግም ንክንሃንጽ ኣእዳውና ደግፍ! መረበቶምን ዓዶምን ሓዲጎም ክስደዱ ንዝተገደዱ ውሑስነትን ክብርን ብዝዓሰሎ መንገዲ ሓዲስ ሕይወት ንክጅምሩ ሰላምን ብልጽግናን ዝዓሰሎ ናብራ ንክመርሑ ንምድጋፎም  ሓይሊ ሃበና። ኣመን

ብድምጺ ንምክትታል!
06 March 2021, 13:03