ድለ

Vatican News

ንተዋሰኣቲ ኩባውያን

ስነ ጥበብ ልብታትና ዘወዓውዕ ናብ ሕያውነትን ናብ እግዚኣብሔርን ዘብጽሓና ውበት ዝምስክረሉ ሞያ እዩ

ድሕሪ እቶም ካብ  ኵባ ዝመጸ ጉጅለ ተዋሳኢ ቅርዓት ንዘቕረቡሎም ትርኢት ምስ ተኸታተሉ፡ እዞም ተዋሰእቲ ጽባቔ ዘቕርቡን ዝምስክሩን ኣያቶም፡ ስነ ጥበብ ልብታትና ዘወዓውዕ ናብ ሕያውነትን ናብ እግዚኣብሔርን ዘብጽሓና ውበት ዝምስክረሉ ሞያ እዩ ቢሎም ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት በዓለ ግልጸት ዘእግዚእነ ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑ ኣውን ኣዘኻኺሮም፡ ኵሎም ከምቶም ንኢየሱስ ክበጽሑ የዕንቶም ናብ ሰማያት ኣቢሎም ናብቲ ኢየሱስ ዝተወልደሉ መብልዒ ማል ዝኸዱ ሰብ ጥበብ ክንከውን ምዒዶም፡ ከምቶም ሰብ ጥበብ ምስ እንኸውን ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ መገዲ ሰናይ ዝመርሓና ኰዀብ ክንርእይ እንኽእል! ምስ በሉ ንዅሎም ሰላምታኦም ኣቕሪቦምን ቡራኬ ሂቦምን ተፋንዮም።

02 January 2019, 18:04