ድለ

Vatican News
ር.ሊ.ጳ ፍራንቸስኮስ ኣብ ሳራየቮ 2015 ር.ሊ.ጳ ፍራንቸስኮስ ኣብ ሳራየቮ 2015  

ብኣዋጃትን ርእይቶታን ከይተረበሽኩም ኣብ ሓባራዊ ዕላማ ተሳተፉ! ር.ሊ.ጳ ንሊቃውንቲ ንባበ መለኮት

ኣብ ሳራየቮ ‘ዓለምለኸ ኮንፈርንስ ብዛዕባ ካቶሊካዊ ኤቲክስ ትምህርተ ንባበ መለኮት’ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝካየድ ናብ ዘሎ ጉባኤኛታት ቅ.ኣ.ር.ሊ.ጳ ፍራንቸስኮስ ‘ብመንፈስ ምድግጋፍን ፍሉይ ኣተኲሮ ኣብ ድራማ ደቂሰባት ብምባር ምሕረት ብዝመልኦ ኣገባብ ከሰንዮምን ኣብ ነንሕድሕዶም ዝራኸቡ ኣካላትን ተቊዋማትን ንክህሉ ዝተሓደሰ መሪሕነት ናይ ሰባትን ተቊዋማትን ብግዲ የድሊ’ እንክብሉ መልእኽቲ ጽሒፎም፣

ኣባ መኰንን ኣማኑኤል - ከተማ ቫቲካን

ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም  ‘ኣብዚ ዘሎናዮ ዓለም ኣብቲ ንሓባራዊ ዕላማና ዝግበር ጒዕዞ ቅኑዕ ብዝኾነ መንገዲ ተሳተፍቲ ንክንከውን ዝሕግዙና ነገራት ንምንዳይን ኣብ ግብሪ ንምውዓሎምን ናይ ኣካላትን ተቊዋማትን ዝተሓደሰ መሪሕነት ከምዘድሊ ነዚ ንምግባር ግን ባዶሽ ዝኾነ መግለጺታትን ኣዋጃትን ብምግባር ኣብ መንጎ ሓያላን ግጭትን ሕንፍሽፍሽን ክፍጠር ከምዘይብሉ’ ብምምልካት ናብቲ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ሳራየቮ ቦስንያ ሀርዞጎቪና ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ምሕጽንታኦም ገሊጾም።

ካብ ሳራየቮ ብምንቃል ዘተን ሽርክነትን ምድንፋዕ!

እዚ ናይ ሊቃንቲ ንባበ መለኮት ዓለምለኸ ጉባኤ ንሳልሳይ ግዜኡ እንክካየድ ቅድሚ ሕጂ ብ2006 ኣብ ከተማ ፓዶቫ ዓዲ ጣልያን ከምኡ እውን ብ2010 ኣብ ከተማ ትረንቶ ዓዲጣልያን ተገሩ ነሩ፣ ሎምዘመን ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ከተማ ሳራየቮ ሃገረ ቦዝንያ ሄርዘጎቪና ልዕሊ 500 ዝኾኑ ሊቃውንቲ ንባበ መለኮት ተጋቢኦም ኣለው፣ ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም እዚ ዘሎና ዘመን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸን  ብዙሕ ዝጠልብን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዘተን ሽርክነትን ግድን ክንገብሮ ዘሎና እዩ፣ ድሕሪ ቢሎም ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከኣ ቅዱስነቶም ነታ ነቲ ጉባኤ እተስተናግድ ዘላ ከተማ ሳራየቮ ከም ኣብነትን መንቀሊ ሓሳቦምን ብምግባር ከኣ እዛ ከተማ እዚኣ ድሕሪ ሓደስ ዘስካሕክሕ ውግእን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ሕዝቢ ዘስዓቦ ቊጽርን ስፍርን ዘይብሉ ሥቃይ ዳግም ንምህናጽን ንምትእስሳርን ዝገበረቶ ጉዕዞ ዕርቅን ሰላምን ዓቢይ ትእምርታዊ ትርጉም እንክህልዋ ናይ መራኸቢ ድልድላት ከተማ ኮይና፣ ነዚ ዓለምለኻዊ ርክብ እዚ ዘሰናድው ንዝነበሩ ቅዱስነቶም ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ቫቲካን ረኺቦሞም ነይሮም፣ ሽዑ ‘ኣብ ብርቱዕ ወጥርን ምክፍፋልን ዘለዎ ኣከባቢ ሓዲስ ናይ ቅርበት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ሕዝብን ባህልታትን እምነታትን ራእያት ሕይወትን ዝንባሌታት ፖሎቲካን ዳግም ምሕናጽ ናይ ግዲ እዩ፣ ኢሎም ነሮም፣

መራኸቢ ቢንቶ እምበር ፈላላዪ መናድቅ ምህናጽ ኣየድልን!

ስለዚኸስ ይብሉ ቅዱስነቶም ንዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ሽሕኳ ሓንሳእ ሓንሳእ ካብ ፍርሕን ተጽዕኖን ዝጠራጠር እንተኾነ መራኸቢ ቢንቶ እምበር ፈላላዪ መናድቅ ምህናጽ እንኮ ሕያው ተስፋ ክህብ ዝኽእል ምርጫ እዩ። ኣብ ዓለምና ንዘሎ ፈላላዪ መናድቅ ንምእላይን ናይ ሕወነት መራኸቢ ቢንቶታት ንምህናጽን ዓቢ ጥንቃቄ ተጠቂምካ ንዝወሃበና ሓበሬታ ብምሉኡ ብምቅባልን ናይ ዘመንና ምልክታት ብምትርጓምን ዘሎና ኩሉ ሓይልታትና ብሓንሳብ ጠሚርና ክንምዝምዞ ኣሎና እንክብሉ ተማሕጺኖም፣  

ፍሉይ ትኲረት ኣብ ኣከባብን ስደተኛትን ክግበር የድሊ!

ቀጺሎም ቅዱስነቶም ንተጋባእቲ ዘዘካኸርዎ እቲ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናበእሰ ዝኸይድ ዘዝሎ ምልውዋጥ ክሊማን ዘሻቅል መጠን ኣልቦ ስደትን ፍልሰትን እዩ፣ ኣብቲ ዘካይድዎ ዘተ ንብደሆ ምልውዋጥ ክሊማ ኣመልኪቶም ካብታ ላውዳቶ ሲ ስቡሕ ወውዱስ ትብል ሓዋርያዊ መልእኽቶም ብምጥቃስ `ምልውዋጥ ክሊማ ከበድቲ ሕፍሽፍሽ ተፈጥሮ ከስዕብ ይኽእል እዚ ከኣ ኣብቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ተፈጥሮን ዘሎ ርክብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካብ ትውልድታት ናብ ትውልድታት ኣብ ምስግጋርን ኣብ ማእከል ሕዝብታት ዓለምን ዘሎ ርክብ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ፣ እዚ ብደሆ እዚ ዘቅርቦ ግድል ኤቲክስ ናይ ከባቢ ክንርዳእ ከምእውን ማዕረ ማዕረኡ ኤቲክስ ማሕበረሰብ ክንምልከት የድሊ፣` ኢሎም፣ ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ ናብ ጉዳይ ስደተኛታትን ዘሎ ፍልሰትን ምልስ ኢሎም ከአ ክንዮ ዝግበር ዘሎ ኣስተንትኖ ኤቲክስ ትምህርተ ንባበ መለኮት ኣቀዲምና ሎሚ ከም ሎሚ ክንምልከቶ ዘሎና ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ ብቚዕ ናይ ሓዋርያዊ ጒስነት መምርሕን ሓላፍነት ዘልብሱ ኩሉ ክርድኦም ዝኽእል ፖሎቲኣኵኢ ፍታሕን ከናድዩ ሓደራ ኢሎም፣

መራኸቢ መርበብ ምስንዳው!

ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ ንሊቃውንቲ ንባበ መለኮት ዘዘኻከርዎም ኩሉ እቲ ዘቅርብዎ መጽናዕትን ለበበዋታትን ሓሳባትን ኣብ ሓደ ግለሰብ ወይውን ወገን ጥራይ ተሓጺሩ ከይተርፍ ኣብ መንጎ ኩሎም ሰባት ንክዝርጋሕ ኣብ ሓሙሽቲኤን ክፍላተ ዓለማትና ንክባጻሕ ዘድሊ መራከቢ መርበብ ተፈጢሩ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ኣዘካኺሮም፣ ኣብ ርእዚ እዚ እቲ ዝግበር ምርምርን ዝቀርብ ሓሳባትን ነቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዘሎ ሓይሊ ናብ ርሕራሔ ዝመልኦ ዝንባሌ ኣቢሉ ብምኻድ ንድራማ ደቂ ሰባት ክሰንን ብምሕረት ክፍውሶን የድሊ፣ ነዚ ንምግባር ግን ቅድሚ ኣብ ማእከል ካልኦት ርክብን ቢንቶን ክህነጽ ምሕላጽ እቶም ሊቃውንቲ ንባበ መለኮት  ኣብ ነንሕድሕዶም ክተኣሳሰሩን ክረዳድኡን ክራኸቡን ንገዛእ ርእሶም ዘራኽብን ዘወሃህድን መራኸቢ መርበባትን ቢንቶታትን ንክሃንጹ ኣዘኻኺሮም፣ እዚ ክብሉ ከለው ግን ኩሉ ሓደ ይኹን ፍልልይ ናይ ርእይቶ ኣይረኸብ ዘይኮነ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ነዚ ንምግባር ከኣ ክፉት ብዝኾነ መንገዲ ዘተ ምክያድን ንዘሎካ ብክፉት መንገዲ ምስ ካልኦት ምክፋልን የድሊ ኢሎም፣

ዝተጠናነጉ ኩነታት ወዲሰብ ኣብ ግምት ምእታው!

ቅዱስነቶም ኣብ ምዝዛም መልእኽቶም ነቲ ኣብ ቨሪታቲስ ጋውድዩም ሓሴት ሓቂ ሓደራ ዝበልዎ ተሓድሶ ትምህርታዊ መጽናዕትታት ቤተክርስትያን ብምዝካር ኩሉ ኣብ ቃል እግዚብሔር ብምትእምማን ማለት ካብኡ ከይወጹ ኩነታት ደቂሰባት ብምጽናዕ ኣብ መንጎ ኩሎም መጽናዕትታት ዘተን ተሓድሶን ኮይኑ መንገዲ ከመልክት ኣብ ጉዕዞ ከሰኒ ንቊስልታት ከሕዊ ንድኹማት ክሕግዝ በዚ ከኣ መንፈስ ምክፍፋል ኣደንፊዕካ ንመላእ ቤተክርስትያን ዝኸውን ፍረ ክረኸቦ ዘለዎም ሠናይ ምንዮት ብምግላጽ መልእኽቶም ዛዚሞም፣

 

 

27 July 2018, 18:11